Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd
Dynamiek van de Aarde en het Zonnestelsel
door Frank Hoogerbeets

2 oktober 2015

Solar System Scope

Dankzij het computertijdperk en de geweldige programma's die we tot onze beschikking hebben, kunnen we onder andere het zonnestelsel op een prachtige manier in beeld brengen en de dynamiek volgen die daarin plaats vindt. Ik raad je dan ook aan om eens een kijkje te nemen op de website van Solar System Scope:

http://www.solarsystemscope.com

Wacht daar even tot de animatie is geladen en je kunt de planeten met actuele posities volgen, inclusief de Maan. Je kunt met je muis een planeet vastpakken en vooruit of achteruit bewegen. Daarmee gaat het hele zonnestelsel vooruit of achteruit in de tijd en kun je de posities van alle planeten volgen in een bepaalde periode. Je kunt ook precies zien wanneer het Nieuwe en Volle Maan is, wanneer de Zon, de Aarde en de Maan op één lijn staan.

Planeetstanden en Aardbevingen

Ik gebruik Solar System Scope om samenstanden van planeten te volgen, dat wil zeggen, wanneer drie of meer planeten op één lijn staan. Horoscopen laten dat niet zien omdat in de astrologie traditioneel de Aarde als middelpunt wordt genomen. Om samenstanden van planeten te kunnen zien, moet de Zon centraal staan, niet de Aarde. Met behulp van deze vorm van astronomie of astrologie, hoe je het ook wilt noemen, heb ik gemerkt dat aardbevingen op Aarde met magnitude 6 en hoger worden veroorzaakt door specifieke samenstanden van planeten. Ik weet dat dit indruist tegen de huidige wetenschappelijke opvattingen. Ik weet ook dat astronomen en geologen, zij die de plaattektoniek op Aarde bestuderen, niet zijn getrained of opgeleid om naar de invloeden van de sterren en de planeten te kijken. Zij doen daar dus ook geen onderzoek naar. Ik durf zelfs te zeggen dat er bijna een taboe-sfeer heerst rondom dit onderwerp.

Er zijn echter wel degelijk aanwijzingen dat bepaalde planeetstanden invloed hebben op onze Aarde. Mijn eerste aanwijzing was op 23 juni 2014, toen in een seismisch rustige periode plotseling zes zwaardere aardbevingen plaatsvonden in de Pacifische Oceaan, variërend van magnitude 6,0 tot 7,9. Deze bevingen vonden plaats toen de planeten niet minder dan vijf kritieke samenstanden vormden. Dit leek mij geen toeval. Het onderstaande artikel is in het Engels, maar de afbeeldingen zijn veelzeggend:

http://www.ditrianum.org/en/articles/earthactivity/0017.htm

Verder onderzoek toonde aan dat zwaardere aardbevingen altijd samenvielen met bepaalde planeetstanden, met name die waarbij Mercurius, Mars en Uranus betrokken waren. Vooral onze Maan blijkt daarbij een cruciale rol te spelen. In een artikel heb ik de zwaarste aardbevingen sinds 1700 op een rijtje gezet en van elke beving de planeetstanden bekeken. Je kunt dit artikel als PDF-bestand downloaden:

http://www.ditrianum.org/en/articles/earthactivity/0018.pdf

Ik heb ook een video gemaakt met behulp van Solar System Scope waarin dezelfde aardbevingen met planeetstanden de revue passeren:

https://www.youtube.com/watch?v=QyvEcy_gaNE

Aarde-Sleuteldatums

Behalve de planeetstanden wil ik nogmaals de aandacht vestigen op wat ik "Sleuteldatums van de Aarde" noem. Deze datums komen voort uit een mysterieus getalspatroon dat lijkt te zijn begonnen in 1700 en dat sinds 1998 wordt herhaald. Ik wil hier nu niet te veel op ingaan want op de website heb ik meerdere artikelen hieraan gewijd.

Aardbevingen Voorspellen

Wat ik echter wel wil zeggen is dat zowel de planeetstanden als de Aarde-Sleuteldatums het mij mogelijk hebben gemaakt om de zware aardbeving (magnitude 8,3) in Chile op 16 september om 22:54 UTC te zien aankomen. Op 13 en 15 september heb ik korte filmpjes op youtube geplaatst waarin ik duidelijk aangaf dat we moesten letten op de westkust van Zuid-Amerika en dat in September alleen rond de 17e een zwaardere beving zou kunnen plaatsvinden:

13 september: https://www.youtube.com/watch?v=z-A65o8y09k#t=7m2s
15 september: https://www.youtube.com/watch?v=Xi3iCX1Iq_c#t=14m14s

Nu gaat het mij niet zozeer om het voorspellen op zich en de eventuele sensatie die daarmee gepaard kan gaan, maar om de mogelijkheid dat met het oog op zwaardere bevingen kritieke tijdskaders vooraf kunnen worden aangegeven, waardoor mensen in kwetsbare gebieden, zoals in Chili, op hun hoede kunnen zijn. Daarnaast verruimdt deze kennis ook ons inzicht in de Aarde en het Zonnestelsel.

Eerdere Voorspellingen

Eigenlijk zou ik het niet een voorspelling willen noemen maar anticipatie. Op 20 april dit jaar gaf ik in een bericht op Facebook aan dat met name de periode van 22 tot 27 april kritiek zou zijn door een samenstand van Mercurius, Mars en onze Maan. Op 25 april vond de aardbeving met magnitude 7,8 plaats in Nepal. Dit is het betreffende bericht:

https://www.facebook.com/ditrianum/posts/819230921487012

Op 29 april had ik een video op youtube geplaatst waarin ik een waarschuwing gaf voor de periode 28 mei - 2 juni, vanwege meerdere samenstanden, met name rond 29 mei. Op 30 mei vond een zware beving plaats met magnitude 8,5 ten zuiden van Japan. De magnitude is later bijgesteld naar 7,8. De video heb ik overigens verwijderd omdat deze naar twee miljoen kijkers ging, gebaseerd op het belachelijk maken van deze waarschuwing door de media. Daar had ik geen behoefte aan. Op 26 mei gaf ik nogmaals een uitleg over de kritieke planeetstanden rond het einde van de maand mei:

https://www.youtube.com/watch?v=E7zUdVouS4A#t=4m4s

Conclusie

Door met name de planeetstanden te bekijken is het voor mij mogelijk geweest om de drie zwaarste bevingen dit jaar vrij nauwkeurig aan te kondigen:

 • 25 april 2015, magnitude 7,8:
  aankondiging op 20 april voor de periode 22 t/m 27 april
 • 30 mei 2015, magnitude 7,8:
  aankondiging op 29 april voor de periode 28 mei t/m 2 juni
 • 16 september 2015, magnitude 8,3:
  aankondiging op 13 en 15 mei voor een tijdstip rond 17 september
 • 26 oktober 2015, magnitude 7.5:
  aankondiging op 1 en 21 oktober voor de periode
  24-27 oktober

Ik hoop dat dit onderzoek op den duur ogen zal openen en dat er een nieuw besef groeit van de invloed die sterren en planeten op elkaar hebben. De natuur herbergt een intelligente kracht, of eigenlijk moet ik zeggen dat de natuur uit deze intelligente kracht is voortgekomen. Niets is toeval, ook de plaats die planeten en sterren innemen in het grote Al. Deze kracht werkt in en door alles, ook door onze Aarde. Het moment van aardbevingen en ook vulkaanuitbarstingen zijn daarom geen toeval. Hoe meer we ons met deze intelligente kracht weten te verbinden, des te beter we de gebeurtenissen in de Natuur kunnen begrijpen.

Copyright © 2015 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2015 Ditrianum Media Center