Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

EINDSPEL - deel 2: De zonen van Belial
door Frank Hoogerbeets

Download dit artikel als PDF.

7 februari 2013

De huidige situatie in de wereld kan niet worden begrepen zonder een goed inzicht in de geschiedenis. Jullie weten allemaal dat de wereld wordt geteisterd door het kwaad en dat dat duizenden jaren zo is geweest, zolang de opgetekende geschiedenis teruggaat. Broeders en zusters die elkaar vermoorden of onderdrukken vanwege hun religie, kleur of cultuur. De hele geschiedenis door zijn beschavingen verrezen, tot een hoogtepunt gekomen en vervolgens in verval geraakt omdat kwaadaardige elementen de positieve stroming ondermijnden vanwege hun begeerte naar macht en het onderwerpen van de bevolking, wat resulteerde in corruptie, haat, hebzucht en geweld. Hoe komt het dat de mensheid klaarblijkelijk geen hogere, geciviliseerde standaard kan handhaven wanneer het eenmaal een zeker positief hoogtepunt heeft bereikt? Zijn we geestelijk zo zwak dat we op een bepaald moment afwijken van onze waarheid-sprekende principes en ons laten verleiden door het kwaad? Dit is dus onze huidige beproeving – en niet zonder reden.

Laten we, voordat we naar het verleden gaan kijken, een paar dingen in ogenschouw nemen. Ten eerste, de geschiedenis moet worden gezien als één geheel, als één groot verhaal dat de mensheid heeft geschreven door de tijdperken heen. Gebeurtenissen die lang geleden plaatsvonden, hebben direct de loop van de geschiedenis beïnvloed en zijn allemaal verantwoordelijk voor de huidige situatie waarin we ons bevinden. Ten tweede, geschiedenisboeken zijn niet altijd accuraat en in veel gevallen zijn verslagen vernietigd, verstopt of vervalst door diegenen die hun ware bedoelingen probeerden te verhullen. Dus hoe weten we of iets waar is of niet? Zoals altijd ligt het antwoord in onszelf besloten.

Onderscheidingsvermogen

De waarheid is altijd aan de mens getoond. Tijdperk na tijdperk zijn meesters – leraren van de Lichtrijken – geïncarneerd om de mensheid de weg naar verlichting te tonen. Maar steeds was er een reactie van de tegengestelde krachten die probeerden de waarheid te vervormen omdat die niet hun bedoelingen diende. Onderscheidingsvermogen is dus vereist om erachter te komen wat waar is en wat onwaar is. Onderscheidingsvermogen is een heel belangrijke eigenschap en je kunt het alleen ontwikkelen door je hart te openen. Als je je hart opent, open je de poorten naar Christus-bewustzijn. Dit is niet symbolisch; het is net zo waar als de adem die je nodig hebt om te leven! Weet dat de tegengestelde kracht twee dingen met je kan doen: óf het ontneemt je de adem door angst, óf je haalt nog dieper en krachtiger adem en straalt grotere hoeveelheden Liefde de wereld in. Daarom zal je hart je kompas zijn in deze tijd van grote beproevingen.

Nu we het over onderscheidingsvermogen hebben, laten we eens kijken naar de religies van de wereld. Zij spreken allemaal van een hogere autoriteit en noemen die God, Heer, Allah, Krishna, Ra, YHWH, om er een paar te noemen. Daarom wil ik hier één ding goed duidelijk maken. Als ik het heb over God, het Goddelijke, Christus, Hoogste Schepper, Vader/Moeder God of enig andere opperste autoriteit, dan bedoel ik daarmee de Autoriteit van het Leven zelf die zich in ons hart bevindt! Je kunt het elke naam geven die je maar wilt, vanuit een religieus oogpunt of vanuit een meer wetenschappelijk oogpunt, het maakt niet uit; het is één en dezelfde Kracht in ieder van ons die maakt dat ons kart klopt en dat we kunnen ademen en in een fysiek lichaam kunnen leven opdat we kunnen leren van het Zelf, wat het leven is en wat het niet is. Vroeg of laat, op een bepaald moment, zal iedereen deze Levenskracht binnenin moeten erkennen en ervoor moeten buigen. Daarom heb ik hier een boodschap voor diegenen die nog steeds dagelijks een sigaret opsteken omdat zij nog steeds hun persoonlijkheid in een grotere mate van gescheidenheid willen ervaren. Jullie toegang tot het Goddelijke vanuit de fysieke wereld is beperkt en jullie fysieke lichaam zal op een dag heel ziek worden en afsterven omdat het niet langer via de longen de noodzakelijke lichtdeeltjes uit de hogere rijken kan halen. Als je eens wist hoeveel schade je jezelf en anderen om je heen toebrengt!

Dus met je hart op de goede plaats zal ik verdergaan en delen van onze geschiedenis kort samenvatten. Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen en voel met je hart of de woorden waar zijn. Je verstand zal dit niet kunnen doen Als je leest, en je houdt de woorden in je hoofd, dat is, je mentale zelf, blijf je in het duister tasten. Onthoud: ware intelligentie spreekt van en tot het hart!

Dynamica van Evolutie

Om de geschiedenis van de mens te kunnen begrijpen zoals die werkelijk was – niet de vervalste versie – is het noodzakelijk om iets af te weten van de dynamica van evolutie, niet alleen de evolutie van onze wereld, maar van het leven zelf zoals zich dat ontvouwt in elk deel van de schepping. Elke zon/ster die je ziet aan de hemel is een vonk van het grote AL, en draait vanaf een specifieke positie om de Grote Centrale Zon die het Centrum is van onze Melkweg. Vanaf het begin en in de loop van de evolutie beginnen alle sterren, ook onze zon, aan de buitenkant van de Melkweg en bewegen langzaam naar het Centrum om ten slotte de hele Melkweg als één Wezen te transformeren naar een hoger niveau van bewustzijn, een hogere uitdrukking van Zichzelf. Dit is de manier waarop het Leven zichzelf regenereert, een cirkelbeweging van geboorte tot dood die zich oneindig herhaalt als grote spiralen van evolutie, spiralen binnen spiralen. Alles wat zich manifesteert, van een enkel atoom tot moleculen, mineralen, planten, dieren, mensen, planeten, sterren en melkwegstelsels, is ondergeschikt aan deze dynamica van evolutie. Altijd moet er een progressieve ontwikkeling zijn naar hogere niveaus van bewustzijn, wat de positieve uitdrukking is van het Zelf.

Interstellaire Beschavingen

Laten we, met dit inzicht in de dynamica van evolutie, eens kijken naar de oorsprong en evolutie van het hominoïde (menselijke) leven in onze Melkweg. In tegenstelling tot wat je op school hebt geleerd zijn de hominoïde rassen niet op Aarde ontstaan, met uitzondering van het zwarte ras. Het eerste hominoïde zaad ontstond in wat wij nu het sterrenbeeld Lier noemen. Dit was miljoenen jaren geleden. In de loop van deze eerste beschavingen brak er op een gegeven moment een grote oorlog uit tussen de hominoïden en wezens afkomstig van het sterrenbeeld de Draak. Als gevolg daarvan gingen naar andere delen van de Melkweg, met name naar de Hyaden en de Plejaden. Pas veel later begon het Aarde-project en werden mensen in meerdere stadia naar onze wereld gebracht. Verscheidene beschavingen bloeiden op en verdwenen door natuurlijke catastrofes. Uiteindelijk, meer dan 60 miljoen jaar geleden, schiepen de Elohim het menselijke zwarte ras, wat wordt beschreven in het eerste boek van Mozes.

Dit is een heel beknopt overzicht van de ware oorsprong van de mens, die, uiteraard, verborgen wordt gehouden voor de massa.

Dus voordat mensen geschiedenis begonnen te schrijven op de planeet Aarde, hadden andere beschavingen zich al ontwikkeld in andere delen van onze Melkweg. Sommige van deze beschavingen bestonden in het sterrenbeeld Orion. Deze beschavingen hadden zich vrij snel ontwikkeld omdat zij in relatief korte tijd veel kennis hadden ontvangen van het mentale universum. Dit werd problematisch toen zij de zevende dimensie bereikten – de hoogste dimensie in het materiële universum. De hominoïde wezens van de Orion-beschavingen waren niet spiritueel volwassen genoeg en wilden zich niet verder ontwikkelen dan hun technologische verworvenheden, waaronder geavanceerde computers, ruimteschepen die werden aangedreven door een zelf gegenereerde kracht, en vele andere dingen die wij ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen. Het is vergelijkbaar met onze huidige samenleving waarin mensen technologische ontwikkeling als doel van het leven beschouwen, in plaats van zich te richten op hun spirituele ontwikkeling. En zoals we kunnen zien is dit een groot probleem geworden voor de mensheid en voor de planeet als geheel.

Omdat de mensen van Orion niet meer tevreden waren met het leven, braken oorlogen uit tussen verschillende werelden, wat uitgroeide tot een interplanetaire oorlog waarbij zes zonnestelsels betrokken waren. De mensen van de Orion-beschavingen waren niet spiritueel volwassen genoeg om deze negatieve uitdrukking te voorkomen; zij waren gestagneerd in hun ontwikkeling van het Zelf, de oneindige creatieve vonk binnenin, die zij niet langer herkenden. Zij waren zelfzuchtig en ego-gericht geworden, wat uiteindelijk tot hun ondergang leidde.

Het leven moet zich altijd regenereren naar hogere frequentiebanden, hogere niveaus van het bestaan, wat de positieve uitdrukking is van het Zelf binnen een progressieve, evolutionaire ontwikkeling. Een situatie die zich alsmaar blijft herhalen zal uiteindelijk negatief worden en ten slotte een neerwaartse spiraal creëren. Dit is wat er gebeurde in de constellatie van Orion omdat de mensen van deze beschavingen waren gestagneerd in hun progressieve ontwikkeling van het Zelf. Dit is een heel gevaarlijk iets in de kosmische evolutie. Uiteindelijk grepen Hoge Geesten van het Spirituele Universum in om een kosmische ramp te voorkomen.

De zielen van Orion moesten opnieuw leren over het Zelf en kregen de gelegenheid om hun oorlogszuchtige houding te transformeren. Om opnieuw de lessen te leren van compassie en onvoorwaardelijke liefde, werden zij naar ons zonnestelsel gebracht, aanvankelijk naar een planeet genaamd Maldek. Zij werden weggehaald van alles waarvan zij zozeer hielden – hun technologische verworvenheden – en wat had geleid tot hun ondergang.

Op Maldek ontwikkelden zij zich aanvankelijk goed, maar na verloop van tijd begon hun oorlogszuchtige geest opnieuw te domineren en toonden zij een totaal onbegrip van het ware doel van het leven, dat zich altijd moet ontwikkelen naar een positieve uitdrukking van het Zelf. Grote oorlogen braken uit, wat uiteindelijk leidde tot de vernietiging van hun planeet. De asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter in ons zonnestelsel is het droevige restant van hun wereld. Je moet begrijpen dat onze Vader/Moeder God in zijn oneindige compassie zijn kinderen altijd een kans geeft om te groeien en spiritueel volwassen te worden. En zo was het met deze zielen van Orion, die nu naar Mars gingen om hun evolutionaire ontwikkeling voort te zetten.

Ondertussen was in de Spirituele Rijken besloten dat de vernietiging van een planeet niet meer zou worden toegestaan, ondanks dat dit een regio is in de ruimte waar vrije wil bestaat. Op Mars gebeurde hetzelfde als op Maldek en oorlogen vernietigden uiteindelijk de atmosfeer van de planeet waardoor de oppervlakte onbewoonbaar was geworden. Er waren veel zielen op Mars die hadden geleerd van hun fouten in Orion en op Maldek, en toen opnieuw oorlogen uitbraken, gingen zij ondergronds waar zij een nieuwe beschaving opbouwden. De oorlogszuchtigen echter, werden naar de Aarde gestuurd om hun huiswerk opnieuw te doen. Dit gebeurde in de vroege stadia van Atlantis en het verklaart waarom onze bekende geschiedenis vol geweld en oorlog is. Het is geen toeval dat zowel Mars als Orion worden geassocieerd met oorlog in onze mythologieën!

De Zonen van Belial

Sinds hun komst in de Aardse sfeer is er een spanning tussen deze zielen van Orion en de mensen van de Aarde. Hun huiswerk is boetedoening en de mensheid helpen voordat zij terug naar huis mogen. Zij staan dus onder druk om hun verplichtingen te vervullen. Maar in plaats van hun aard veranderen begonnen zij een psychische oorlog tegen de mensheid die woedt tot op de dag van vandaag, de tijd van het eindspel. Achter de schermen hebben zij geprobeerd mensen te beïnvloeden om hun bevelen op te volgen, en velen hebben dat gedaan zonder het te beseffen. Zelfs tegenwoordig zijn de meeste mensen zich niet bewust van hun aanwezigheid. Omdat zij zichzelf als gevangenen beschouwen, doen zij al het mogelijke om ons onze vrijheid te ontnemen en de mensheid te onderwerpen.

Verwijzingen naar deze zielen van Orion zijn terug te vinden in veel oude geschriften, vanaf de tijd van Babylonië, meer dan vierduizend jaar geleden. Zoals je kunt zien zijn de “zonen van Belial” geen mythe. Je hoeft maar een paar oude teksten te lezen en deze in het licht te plaatsen van onze ware geschiedenis. Bijvoorbeeld:

Rechters 2:11 En de kinderen van Israël deden kwaad in de ogen van God, en dienden de Baalim.

Rechters 2:13 En zij verloochenden God, en dienden Baal en Ashtaroth.

Rechters 10:10 En de kinderen van Israël richtten zich wenend tot God en zeiden: wij hebben tegen U gezondigd omdat wij U hebben verlaten en de Baalim hebben gediend.

1 Koningen 18:17-18 En het gebeurde toen Ahab Elijah zag, dat Ahab tegen hem zei: Bent u degene die Israël lastig valt? En hij antwoordde, ik heb Israël niet lastig gevallen, maar u en uw vader's huis, doordat u de geboden van God hebt verloochend, en de Baalim hebt gevolgd.

2 Corintiërs 6:14-16 Begeef u niet onder ongelovigen. Want wat heeft rechtvaardigheid gemeen met wetteloosheid? Of welk verbond kan licht hebben met duisternis? Welke harmonie is er tussen Christus en Belial? Of wat heeft een gelovige gemeen met een ongelovige? Welke overeenstemming is er tussen de tempel van God en idolen?

1 Samuël 7:3-4 En Samuël sprak tot het hele volk van Israël, en zei, als jullie terugkeren tot God met heel jullie hart, verwerp dan de vreemde goden en Ashtaroth om jullie heen, en richt jullie hart tot God, en dien alleen Hem; en Hij zal jullie bevrijden uit de greep der Filistijnen. Toen verwierpen de kinderen van Israël de Baalim en Ashtaroth, en dienden alleen God.

Belial, of varianten erop zoals Baal, Beal, Belzebub, worden altijd geassocieerd met valse goden, het aanbidden van idolen, eigenlijk alles wat ons afleidt van ons ware zelf, de Goddelijke kracht in ons hart. 'Belial' is een Hebreeuws woord dat letterlijk 'zonder verbondenheid' betekent, of in andere woorden 'zonder iets boven je', in de betekenis van autoriteit. Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat iets compleet nutteloos, waardeloos en slecht is. 'Zoon van' is een Hebreeuwse manier om aan te geven dat je het karakter draagt van iets of iemand. 'Zonen van Belial' kan ook worden vertaald als 'zonen van wetteloosheid'.

Belial wordt ook genoemd in de Testamenten van de Twaalf Patriarchen. De auteur van het werk stelt Belial voor als God's opponent, niet als een dienaar. Simeon 5.3 zegt dat hoererij de mens afscheidt van God en hem dichter bij Belial brengt. Levi vertelt zijn kinderen om te kiezen tussen de wetten van God en de werken van Belial. Er wordt ook gesteld dat wanneer de ziel voortdurend wordt verontrust, de Heer hem verlaat en Belial erover heerst.

In “Dertigduizend goden voor Jehova” zegt Henry Binkley Stein:

Bel of Baal of Beal was de opperste god. Het is een naam die in veel landen voorkomt over de hele wereld. België, Baltisch, Belfast en Baltimore zijn noordelijke namen afgeleid van Baal.

Beal-tijd was bel-tijd en het woord bel is afgeleid van de naam van de god Bell, bekend in Ierland, Fenicië, Midden-Amerika en Babylonië. Baltimore betekent het grote huis van de god Beal.

In “Matrix of Power view” Jordan Maxwell zegt:

In de oude Semitische of Syrische cultuur was Baal een god en men maakte een cake voor Baal, sneed het in stukken en at het op. Zij aten het vlees van Baal. Later hielden zij daar zozeer van dat zij elkaar begonnen op te eten. Zij waren van Cana. Vandaar het woord Cana Baal, ofwel kannibaal. Omdat de mensen van Cana het vlees aten van Baal. De Cana Baal.

Het lagere deel van ons lichaam, waar de primaire emoties zoals bezit en agressie leven, wordt de 'belly' (Engels voor buik) genoemd. Vandaar de woorden Bellicism, Belligerence, Bellicosity (Engelse woorden die allemaal 'strijdlustigheid' of 'oorlogszucht' betekenen). In de Nederlandse taal kennen we de uitdrukking “Ik baal ervan.”

In verschillende geschriften zijn ernstige waarschuwingen te vinden met betrekking tot de zonen van Belial, bijvoorbeeld:

Efeziërs 6:10-12 Ten slotte, broeders, wees sterk in de Heer en in de macht van zijn grootsheid. Trek de hele wapenrusting van God aan, opdat je bent opgewassen tegen de sluwheid van de duivel. Want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen koningshuizen, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen spirituele verdorvenheid in hoge posities.

Ten slotte een betekenisvolle profetie van Thoth op één van zijn Smaragden Tafels:

In toekomstige tijdperken zal wijsheid herleven
voor diegenen die uw plaats zullen erven op deze ster.
Zij zullen dan wijsheid ontvangen
en leren de duisternis te verbannen door het Licht.
Toch moeten zij lange tijd enorm hun best doen
om de vrijheid van het Licht te verkrijgen.
Dan zal voor de mens de grote strijd komen
die de Aarde zal doen beven en schudden in haar omloopbaan.
Wee, dan zullen de Broeders van de Duisternis
de strijd openen tussen het Licht en de nacht.

Wanneer de mens opnieuw de oceaan verovert en door
de lucht vliegt op vleugels zoals de vogels;
wanneer hij heeft geleerd de bliksemstraal te gebruiken,
dan zal de tijd van oorlog beginnen.
Groot zal de strijd zijn tussen de krachten,
groot de strijd van duisternis en Licht.

Naties zullen tegen elkaar strijden
en de duistere krachten gebruiken om de Aarde te vernietigen.
Grote wapens zullen de Aardse mens uitroeien
totdat de helft van de mensenrassen zijn verdwenen.
Dan zullen de Zonen des Ochtends verschijnen
en hun bevel geven aan de kinderen der mensen, zeggende:
Oh mensen, staak het strijden tegen uw broeder:
Alleen zo kunt gij komen tot het Licht.
Staak uw ongeloof, Oh mijn broeder;
en volg het pad en weet dat u het juiste doet.

Dan zullen de mensen hun strijd staken,
broeder tegen broeder, en vader tegen zoon.
Dan zal het oude land van mijn volk verrijzen
van zijn plaats onder de golven van de donkere oceaan.
Dan zal het Tijdperk van het Licht zich openbaren
en alle mensen zullen het Licht zoeken van het doel.
Dan zullen Broeders van het Licht de mensen leiden.
De duisternis van de nacht zal verdreven zijn.

De strijd tussen Licht en duisternis maakt in grote mate deel uit van onze wereld, of we dat nu leuk vinden of niet. De mensen van de Aarde kunnen onderscheidingsvermogen aanleren door sprookjes en goede films zoals Star Wars, Lord of the Rings, en The Matrix. Het grootste probleem is dat velen van ons niet willen erkennen dat deze duistere krachten in onze wereld werkelijkheid zijn; zij kiezen ervoor om het te negeren, comfortabel als ze zich voelen in hun lagere zelf. Maar de duistere krachten gaan door en brengen daarmee, zonder het te beseffen, ons hart in beroering. Ongewild dwingen zij de mensen om volwassen te worden, meesters van het leven, met alle verantwoordelijkheid en vrijheid die daarmee gepaard gaan. De zonen van Belial mogen dan een ander verleden hebben gehad, maar zij hebben dezelfde bestemming als de mensheid, want uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van God, het Ene Leven dat door ieder van ons stroomt.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2013 Ditrianum Media Center