Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

EINDSPEL - deel 3: Atlantis
door Frank Hoogerbeets

Download dit artikel als PDF.

14 februari 2013

In het vorige deel heb ik delen samengevat van onze ware geschiedenis, die heel anders is dan wat we op school hebben geleerd. Dit is omdat de krachten van de arme liefde door de eeuwen heen hebben geprobeerd om zoveel mogelijk bewijzen te vernietigen in een poging volledige controle te krijgen over de mensheid. Hoe minder we afweten van ons verleden, hoe makkelijker het wordt ons te laten geloven dat we afstammen van vroege primaten, willekeurige producten van de natuur zonder een betekenisvol verleden of toekomst waarin we onze ware afkomst zouden kunnen herkennen. Zozeer hebben zij geprobeerd ons bewustzijn te beperken en ons een beperkt geloofssysteem op te leggen. Maar er zijn altijd mensen geweest met een sterke geest, de vrijdenkers of ketters, die zwaar zijn vervolgd en afgeslacht omdat zij niet in het systeem pasten dat hen werd opgelegd. Deze mensen waren de wegwijzers die mensen inspireerden om zich bewust te worden van hun ware zelf, want de geest van de mens kan niet worden vernietigd.

Atlantis

In onze moderne samenleving is de onderdrukking van de waarheid wijdverbreid. Zowel de media als de wetenschap worden gemanipuleerd om de massa de waarheid te onthouden. Documentaires over ons verleden draaien altijd om hetzelfde verzinsel, en verbergen daarmee handig alle historische aspecten die de mens zouden doen beseffen dat hij eens veel groter was, en bijdroeg aan beschavingen in samenwerking met zijn broeders en zusters van de sterren. Atlantis is nog altijd een realiteit in de psyche van alle aardbewoners, maar het tijdperk van deze eens zo grote beschaving is bedekt met ijs door de gevestigde wetenschap, die verkondigt dat er een ijstijd was, waardoor er geen reden is om onderzoek te doen. De theorie is dan dat de moderne mens tevoorschijn kwam uit de zogenaamde ijstijd en zo'n 6.000 jaar geleden voor het eerst hoogontwikkelde beschavingen voortbracht, ondanks het feit dat er overal ter wereld zowel mondelinge als schriftelijke overleveringen zijn die een heel ander verhaal vertellen. Maar deze verhalen worden afgedaan als mythen en dienen niet serieus te worden genomen.

Maar zoals jullie allemaal weten kan de waarheid niet eeuwig verborgen blijven. In recente jaren beginnen archeologische vondsten een ander beeld te scheppen en vragen erom dat oude geloofssystemen worden herzien. Meer en meer beginnen we te beseffen dat we niet zijn wat ons werd voorgehouden. Geschiedenisboeken zoals die, die zijn opgenomen in de Bijbel, worden steeds meer vanuit een heel ander perspectief bekeken nu blijkt dat de geleerden van vroeger toch niet zo primitief waren en veel meer afwisten van de geschiedenis en de geestelijke wortels van de mens.

De uiteindelijke ondergang van Atlantis vond plaats rond 10.800 v.Chr. door een vloed die wereldwijd een grote impact had. De Aarde werd opnieuw gemodelleerd en de mens moest opnieuw beginnen. Enkele toegewijde Atlantiërs brachten historische archieven en hogere kennis naar plaatsen zoals Egypte en Zuid-Amerika om te worden bewaard totdat de mens gereed zou zijn om zijn ware afkomst te aanvaarden. Verhalen uit alle delen van de wereld beschrijven een grote vloed en vertonen grote overeenkomsten. Plato beschrijft Atlantis als een grote beschaving die eens bestond voorbij de zuilen van Hercules (Gibraltar) op een eiland die zo'n 10.000 jaar voor zijn tijd onder de golven verdween. De moderne wetenschap beweert dat er geen bewijzen voor zijn dat een groot eiland eens in de Atlantische Oceaan heeft bestaan. Maar dat is een leugen. Vanaf 1936 zijn er structuren ontdekt op de Atlantische zeebodem bij Cuba, Florida, Portugal en de Canarische Eilanden:

 
<Atlantis Pyramid>
  • In 1936 zag doctor F. Morgan, de drie piramides op de bodem van het meer bij Rock Hall, Maryland (VS). Deze werden door duikers onderzocht die bevestigden dat het werkelijk piramides waren met vierkante en driehoekige bases.
  • In 1968 zag de piloot R. Brasch bij Bimini en Andros (Bahama's) grote stenen gebouwen onder de wateroppervlakte. Onderzoek door onderwater-archeologen en luchtfoto's ontdekten een verwoest gebouw, een piramide met een grondoppervlakte van 54 bij 42 m, straten, stadsmuren, de poort-golfbrekers met grote, mysterieuze cirkels, omgeven door enorme stenen, en veel meer.
  • In 1973 maakte Petrovsky aan boord van het schip Akademik foto's van grote gebouwen op de zeebodem, ongeveer 386 km zuidwestelijk van Portugal.
  • In de zomer van 1991 deed de beroemde oceanograaf Dr. Meyer Verlag op een persconferentie te Freeport een zeer mysterieuze uitspraak. Hij beweerde dat tijdens tests op de bodem in het centrum van de beroemde Bermuda-driehoek op een diepte van 600 meter met speciale apparatuur twee enorme piramides waren ontdekt, groter dan de Grote Piramide in Egypte.
  • Recentelijk beweerden Amerikaanse en Franse wetenschappers, alsook landen die onderzoek doen in gebieden van de zeebedding van de Bermuda-driehoek, dat ze een rechtopstaande piramide hadden ontdekt op de zeebodem die nooit was ontdekt. De lengte van de basis van de piramide was 300 m en de hoogte 200 m, en steekt ongeveer 100 m boven de zeebodem uit. De eerste onderzoeksresultaten tonen dat dit bouwwerk is gemaakt van glas of glasachtig (kristal) materiaal, want het is helemaal glad en deels doorschijnend.

Twee wetenschappers, Paul Weinzweig en Pauline Zalitzki, ontdekten piramides in de wateren rond Cuba. Zij vonden de ruïnes van oude gebouwen zo'n 1,6 km onder de zeespiegel en beschouwden het als de overblijfselen van Atlantis.

Google Maps laat een structuur zien op de zeebodem van het Canary Basin, bijna 5 km onder de zeespiegel, die precies is uitgelijnd op Teotihuacan:

<Atlantis Canary baisin> <Atlantis Canary baisin alignment>

Google beweert dat deze structuur, die in 2009 was ontdekt, een artefact is van de kaartverwerking. Als dat zo was dan zouden we veel meer vergelijkbare structuren verspreid over de oceaanbodems moeten zien. Maar dat is niet het geval. Echter, er is één andere, vergelijkbare structuur ten westen van Ierland, ook ontdekt in 2009:

<Atlantis off the West coast of Ireland>

De oude Ieren rekenen onder hun voorouders een ras van grote, blanke mensen die de Tuatha de Danan, ofwel “de kinderen van Danu” werden genoemd. Zij worden in Ierse verhalen voorgesteld als technologisch hoogontwikkeld. Maar nog interessanter is dat hun thuisland, dat Tir Nan Og, ofwel “het land van Og” werd genoemd, onder de golven verdween tijdens een catastrofale vloed.

Zoals we kunnen zien, liggen beide structuren op vergelijkbare plaatsen, aan de zuidkant van wat, volgens de legenden, eens grote eilanden waren:

<Atlantis - Island off the West coast of Portugal> <Atlantis - Tir Na N'Og>

Dit is beslist geen toeval, met name omdat Google Maps nergens anders dit soort structuren laat zien. Een andere misvatting is dat Atlantis een stad was. Dat was het niet. Ooit omvatte Atlantis tien eilanden, van IJsland in het Noorden, tot de Falklandeilanden in het Zuiden. De ondergang die wordt beschreven door Plato betrof slechts het laatste eiland.

De gevestigde wetenschap negeert dit allemaal omdat het niet past in hun theoretische model, dat lange tijd aan de mensheid is opgedrongen. Wees er dus niet over verbaasd dat officiële kanalen, inclusief de mainstream media, niets hiervan zullen tonen aan het publiek. Het erkennen van een oude, superieure beschaving zou het huidige systeem van onderdrukking doen verbleken. We zouden opnieuw een voorbeeld hebben van een gezonde en harmonieuze samenleving, zonder vervuiling, gif, agressie en een onverantwoordelijke houding tegenover de natuur, want alle hogere kennis en technologische verworvenheden zouden – mettertijd – terugkomen met alle bewijzen van hoe de Atlantiërs leefden, inclusief het gevorderde gebruik van kristallen om gegevens op te slaan, mensen en dieren te genezen en voor ieders welzijn harmonieuze omgevingen te creëren. Dit beeld is heel anders dan wat wij tegenwoordig ervaren, en de krachten van de arme liefde beschouwen het als hun aartsvijand.

In de tijd van Atlantis had de mens contact en leefde hij samen met zijn broeders en zusters van de sterren, die de mensheid hielpen om de hoogontwikkelde beschaving van Atlantis op te bouwen. Ook dit feit wordt in onze tijd erg onderdrukt. Ofschoon Pleiadische afgezanten begin jaren '50 verschillende regeringen hadden benaderd met het voorstel de mensheid te helpen met zijn spirituele ontwikkeling, weigerde de regering van de Verenigde staten dit voorstel te accepteren omdat de afgezanten hun technologische knowhow niet wilden delen. Sindsdien hebben regeringen en nieuwsagentschappen elke moeite genomen om de waarheid te onderdrukken over het bestaan van buitenaardse beschavingen en hun afgezanten die de Aarde bezoeken, want de mensheid zou zich onmiddellijk losmaken van de negatieve barrières die zijn ontworpen om het bewustzijn van de mens gevangen te houden. Je ziet dus het 'spel' dat wordt gespeeld tussen de Lichtkrachten en de krachten van de arme liefde, dat in werkelijkheid duizenden jaren geleden begon.

Aanvankelijk ontwikkelden de mensen van Atlantis zich erg goed en de mens was in staat om te leren over het Zelf en spiritueel te groeien. Maar op een bepaald moment, vanwege de invloed van de zonen van Belial, deed het lagere denken zijn intrede en werden spirituele waarheden, die het levensbloed waren van de massa, vervangen door logica, maar logica die de hogere principes van het Leven miste. Zo werd de massa om de tuin geleid, zonder te beseffen dat zij zich dieper in de materie projecteerden. Dit veroorzaakte een neerwaartse spiraal die uiteindelijk leidde tot de ondergang van Atlantis en de val van de Aarde in de derde dimensie. Als gevolg daarvan kantelde de as van de Aarde en zakte het elektromagnetische veld naar een lagere frequentie.

De ondergang van Atlantis was catastrofaal en het was toen bijna gedaan met mensheid. Kleine groepen mensen overleefden de vloed en namen de herinneringen van deze grote beschaving mee naar naburige landen, zoals Egypte, Ierland en het Amerikaanse continent. Plato's beschrijving van Atlantis kwam uit Egypte. De Toltecs van Centraal Amerika hebben eveneens hun legenden en noemen het land van hun voorouders nog steeds Atlanticú.

Transformatie

In de afgelopen decennia is er een groeiende interesse geweest in de legende van Atlantis. De reden hiervoor is dat iedereen die is geïncarneerd in deze tijd van transformatie, eens een bewoner was van Atlantis. De herinneringen van deze verloren beschaving liggen begraven in de psyche van elk mens. In de tijd van Atlantis waren de mensen spiritueel niet volwassen genoeg om de neerwaartse spiraal te voorkomen, wat uiteindelijk leidde tot hun ondergang. Ofschoon de eilanden van Atlantis ten onder gingen, waren de energetische indrukken van deze negatieve herinneringen nooit getransformeerd, waardoor een grote wond in de psyche van alle betrokkenen bleef bestaan.

Vanaf de ondergang gerekend, zo'n 12.000 jaar geleden, bevinden we ons nu aan de andere kant van het kosmische wiel, aan het begin van het Watermantijdperk. Atlantis zal worden herboren, en eilanden zullen opnieuw verschijnen vanuit de bodem van de zee. Maar voordat dit gebeurt moet de negativiteit van het oude Atlantis worden getransformeerd, wat de hoofdreden is voor alle moeilijkheden die we de afgelopen decennia hebben doorgemaakt. Atlantis was een enorme ervaring, en we zijn nu terug om ons eigen negatieve verleden onder ogen te zien en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor wat we hadden gecreëerd onder invloed van de zonen van Belial. Nu hebben we een kans, onder dezelfde negatieve druk, om volwassenen te worden van het Licht en wegwijzers voor het nieuwe tijdperk. Atlantis zal spoedig herrijzen en uiteindelijk de oude beschaving overtreffen, want dat is onze bestemming en zo zal het zijn.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2013 Ditrianum Media Center