Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

EINDSPEL – deel 5: Aardse Veranderingen
door Frank Hoogerbeets

Download dit artikel als PDF.

13 maart 2013

 
<Atlantis Pyramid>
Ditrianum: “Faith in the midst of chaos”

In de afgelopen dertig jaar zijn mensen zich steeds meer bewust geworden van de kwetsbaarheid van moeder Aarde, want de gevolgen van ontbossing, de winning van fossiele brandstoffen en de daarop volgende vervuiling en vergiftiging, alsook alle negatieve gedachtevormen als gevolg van de vele oorlogen en conflicten en hongersnoden zijn zo zichtbaar destructief dat we het ons niet langer kunnen veroorloven om onze ogen ervoor te sluiten en door te gaan met ons dagelijkse leven zonder serieuze vragen te stellen over de toekomst van de mensheid en zijn leefomgeving. En toch, wanneer geconfronteerd met de huidige toestand van de Aarde halen de meeste mensen hun schouders op en verkiest men het onderwerp te negeren omdat het te confronterend is en te pijnlijk op een dieper niveau.

Maar hoe kunnen we ons hoofd in het zand steken en het probleem blijven negeren terwijl we allemaal weten dat dit op een dag heel slecht zal aflopen? Wat zal de Aarde uiteindelijk doen om haar eigen leven te redden? Kunnen wij ons enigermate de fysieke veranderingen voorstellen die op een dag zullen beginnen, die de oppervlakte en atmosfeer zullen schoonvegen en reinigen met vuur en water? Als je denkt dat zulke veranderingen zich niet zullen voordoen in ons moderne tijdperk van technologische prestaties waarin alles goed en comfortabel is, wat denk je dan? Uiteraard heb ik het tegen degenen die er nog steeds voor kiezen om zorgeloze levens te leiden in een materialistische wereld en hun bankrekening belangrijker vinden dan het welzijn van de planeet die hen voedt.

Het is al vele malen gezegd en herhaald dat de Aarde een bewust wezen is, net zoals alle levensvormen die zij onder haar hoede heeft in hun evolutionaire ontwikkeling. Maar de mens is onwetend geworden, egoïstisch, hebzuchtig en zich geheel niet bewust van de onderliggende krachten van de natuur die hem steunen op zijn weg naar hogere niveaus van bewustzijn, wat zijn enige reden van bestaan is in deze wereld. In zijn arrogantie denkt de mens dat hij de koning van de schepping is, terwijl hij in werkelijkheid spiritueel nog in de foetale fase verkeert en de ware aard van het leven niet begrijpt zoals het zich overal ontvouwt in de verschillende dimensies van het Universum. Dit is een groot probleem geworden, want waarschuwingen door de hele geschiedenis heen zijn grotendeels genegeerd waardoor de mensheid nu op totale zelfvernietiging afstevent. Als je denkt dat ik overdrijf, denk dan eens aan alle regenwouden die zijn verdwenen in de afgelopen decennia, de excessieve overbevissing en de brute extractie van mineralen en fossiele brandstoffen en de gevolgen daarvan voor het kwetsbare ecosysteem van de planeet. Laat diegenen met een diepe liefde en begrip voor de Aarde bidden dat de komende veranderingen niet te zwaar zullen zijn, want deze veranderingen zullen komen. Zij zullen niet worden bewaard voor toekomstige generaties, want de consequenties zullen hier en nu onder ogen moeten worden gezien. Het kan niet worden vermeden en de mens zal spiritueel moeten ontwaken.

New Age Bypass

Vanaf het begin van de serie Eindspel heb ik een tegenkracht gevoeld die ik niet direct kon plaatsen, maar hij probeerde mij duidelijk af te houden van het schrijven van deze artikelen, ondanks dat ik een sterke stroom door mijn hart voelde gaan die mij aanmoedigde om door te gaan. Hoewel tegenkrachten voor mij niet nieuw zijn en ik in het verleden met ze te maken heb gehad, was dit toch anders, maar ik kon er niet meteen mijn vinger op leggen. Maar de synchroniciteit van het Universum leidt altijd tot antwoorden en inzichten, ofschoon het even kan duren, en deze keer was niet anders.

We hebben allemaal veel boeken en artikelen kunnen lezen, films en documentaires kunnen zien over spirituele waarheden om spiritueel te kunnen ontwaken. Velen van ons hebben dat gedaan en we vormden groepen met gelijkgezinden, organiseerden bijeenkomsten en gaven workshops om de newage-geest te voeden. We zijn vertrouwd geraakt met spirituele uitspraken zoals 'vanuit het hart leven' of 'we ervaren allemaal onze eigen waarheid en realiteit'. We leerden verscheidene technieken voor meditatie en verschillende vormen van yoga, en velen van ons zijn zich prettig gaan voelen in deze wereld van newage-denken, omdat we geloven dat we het juiste doen, wat vervolgens kan leiden tot het sussen van het geweten, want het kan evengoed opnieuw een ontsnappingsroute zijn van ons ego-zelf, dat heel goed de gevolgen kent van het verschuiven naar de grotere Zon waarvan het deel uitmaakt, en verscheidene strategieën heeft leren gebruiken om te overleven.

Wat ik synchroniciteit noem, is een e-mail die ik vanochtend ontving van een goede vriend die nu juist dit onderwerp aansnijdt, dat New Age Bypass wordt genoemd:

...de grootste zelfondermijnende verdedigingsstrategieën die velen van ons gebruiken om te voorkomen dat we ongewilde emoties voelen en kwetsbaar zijn voor anderen.

Verder werd er gezegd:

De New Age Bypass ontstaat wanneer je een spirituele waarheid gebruikt om een zelfingenomen ego-deel van het zelf te rechtvaardigen. Je moet leren deze subtiele aanvallen op je bewustzijn te herkennen en aan te pakken.

We moeten echt ALLE lagen afpellen die ons ervan weerhouden om transparanter te worden, de fusie met de grotere Zon, ons ware Zelf of Goddelijke Essentie. Zoals ik in deel 1 zei:

Er zal geen sluiproute zijn, geen uitstel, geen interventie. Alles is in Goddelijke Orde en uiteindelijk zal Christus zegevieren. Ben je er klaar voor om de valkuil te ontwijken? Ben je er klaar voor om je Christus-bewustzijn geheel te omarmen?

Een andere bekende valkuil die in de newage-wereld heerst is dat men zich uitsluitend moet focussen op mooie dingen in het leven, en dat we geen aandacht moeten hebben voor alles wat wordt beschouwd als negatief of destructief, omdat het angst kan inboezemen. Echter, dit is weer een strategie om bepaalde deuren gesloten te houden die kunnen leiden tot een beter begrip van het leven hier op Aarde. Ik zeg niet dat we ons moeten focussen op negativiteit of destructie, maar wel dat we alle aspecten van het leven moeten leren zien en omarmen om heel en evenwichtig te worden. We kunnen harmonie en schoonheid niet in stand houden en conflict buiten beschouwing laten wanneer het onze taak is om de wereld te helpen transformeren, ook als daarmee emoties en ongemakken gepaard gaan. Je hart weet wat het moet doen, dus biedt geen weerstand meer met opnieuw een mentale laag van misplaatste logica.

Eén zo'n mentale laag – een hele subtiele – is de gedachte dat als we vanuit het hart leren leven en goed doen en positieve gedachten scheppen, we de Hemel op Aarde scheppen en dat het transformatieproces voor iedereen gladjes en vreugdevol zal zijn, of dat als we stellen dat de Hemel of het paradijs al op Aarde is, negativiteit en destructie vanzelf wegvallen omdat we ze als niet-bestaand beschouwen. Ofschoon het waar is dat we het vermogen hebben om te manifesteren wat we visualiseren, zijn er nog steeds veel mensen die dat niet doen, en we zouden niet een Hemels beeld moeten gebruiken als ontsnappingsroute terwijl er transformatiewerk te doen is; we moeten niet bang zijn om onze handen vies te maken, zoals men dat zegt. Dit betekent ook dat we bereid moeten zijn om anderen te helpen de overgang te maken tijdens cataclysmen, zelfs als dat tot onze eigen fysieke dood zou leiden. Cataclysmen hebben de hele geschiedenis door plaatsgevonden, maar ook in recente jaren, zoals de aardbeving in 2004 bij Sumatra en in 2011 bij Japan, die beiden verwoestende tsunami's veroorzaakten. Zielen van een hoge, spirituele ontwikkeling waren dienstbaar tijdens die gebeurtenissen, zowel in de fysieke wereld, wat zij met hun leven betaalden, als aan de andere zijde, om hun medemensen te helpen de plotselinge overgang te vergemakkelijken. Dus in plaats van te zeggen “Ik visualiseer het Paradijs.” zeg liever “Ik visualiseer dat ik dienstbaar ben, wat en waar dat ook mag zijn.” Dit is de enige houding die Onvoorwaardelijke Liefde en Onvoorwaardelijke Dienstbaarheid aan anderen voortbrengt.

Fysieke Veranderingen

Het kan niet worden ontkend dat grote fysieke veranderingen zoals die welke ik hierboven heb genoemd, een enorme impact hebben op degenen die in fysieke lichamen verkeren, zelfs op degenen met een hoger bewustzijnsniveau. De waarheid is dat deze fysieke veranderingen onvermijdelijk zijn, niet alleen omdat de Aarde zwaar misbruikt is, maar ook omdat de Nieuwe Aarde zal worden geboren. Dit geboorteproces, zoals elke andere in de natuur, zal niet zonder pijn en moeite gaan, aangezien dit de wijze is waarop dingen plaatsvinden in het materiële rijk van het bestaan, en wij hebben ervoor gekozen om daarvan deel uit te maken in deze tijd van de Aardse evolutie. Velen van ons hebben verborgen trauma's vanwege de destructie van Atlantis; ergens diep van binnen weten we wat het is om te voelen hoe de grond plotseling hevig schudt en te zien hoe enorme golven vanuit de oceaan op ons afkomen. Op zielniveau helpen deze gebeurtenissen ons om de ware aard van de fysieke wereld beter te begrijpen, dat het een tijdelijke omgeving is die ten dienste van ons is gemodelleerd, opdat wij de verschillende lessen van het leven kunnen leren vanuit een fysiek gezichtspunt, totdat we het vereiste niveau van bewustzijn hebben bereikt om dit deel van het materiële rijk te kunnen overstijgen.

De fysieke wereld is niets anders dan gemodelleerde klei, die op elk moment kan worden veranderd door Goddelijke Wil als daarvoor de behoefte bestaat. Dingen die we om ons heen zien, met inbegrip van ons eigen fysieke lichaam, zijn feitelijk gecondenseerde gedachtepatronen van de Geest, lichtdeeltjes die samenkomen om de beelden te vormen die wij als onze fysieke wereld beschouwen. Echter, ons ego-zelf, dat deel van ons dat zich met het fysieke lichaam identificeert, zal zich altijd proberen te verzetten tegen elke fysieke verandering; het houdt van zijn omgeving waaraan het zo gewend is geraakt en wil gevestigd en comfortabel blijven. Het houdt zeker niet van aardbevingen of andere gebeurtenissen die het gezicht van de Aarde doen veranderen. Dus op een persoonlijk niveau zou je bang kunnen worden voor grote, fysieke veranderingen en als gevolg daarvan proberen je ertegen te verzetten. Echter, ik nodig je uit om zorgvuldig naar dat stukje angst in jezelf te kijken en het te zien voor wat het is: een illusie. Laat vervolgens oneindige hoeveelheden Liefde door je hart stromen en je fysieke lichaam vullen totdat elk stukje angst is verdwenen. Je kunt dit doen door je ademhaling te reguleren; telkens wanneer je diep inademt, verbind je je met de Bron van het Licht binnenin. Door vervolgens uit te ademen vul je je lichaam met Liefde, en terwijl je dat doet kun je voelen hoe je hartcentrum groeit. Als je dit correct en consistent doet, zul je uiteindelijk alle angst vernietigen, en als je je deze techniek eenmaal hebt meester gemaakt, zul je in staat zijn om angst in een fractie uit te schakelen en zelfs Liefde te tonen voor de grootste fysieke veranderingen die je je maar kunt voorstellen, omdat je beseft dat dit is wat de Geest-Aarde nodig heeft om zichzelf te zuiveren en opnieuw te vormen om de volgende evolutionaire cyclus aan te vangen. Toegegeven, er is misschien enige oefening voor nodig, maar het is mogelijk!

Kosmische Wetten

Een bekende uitspraak in veel boeken en artikelen is dat we allemaal onze eigen waarheid en realiteit ervaren. Vanuit dit standpunt kan iedereen die mijn artikelen of andere spirituele bronnen leest, ervoor kiezen om te verwerpen wat er wordt gezegd, en uiteraard staat het je vrij om dat te doen. Toch wil ik hierover iets verduidelijken.

Binnen de grenzen van de planeet Aarde heeft ieder persoon de vrije keuze en mag hij ervaren wat hij maar wil. Dit gold voor de afgelopen driedimensionale wereld, waar ieder individu kon kiezen tussen Liefde en angst, goed en kwaad, zonder daarbij direct de Godheid te ervaren. Met andere woorden, we zijn telkens naar de Aarde gekomen zonder volledige kennis van wie we zijn en waar we vandaan komen. Dit maakte deel uit van het spel en het gaf ruimte voor de grootst mogelijke diversiteit op deze planeet. Vanuit een zekere spirituele blindheid konden we onze eigen realiteit scheppen en onze eigen waarheid beleven waardoor het hele scala van persoonlijke expressie mogelijk was, van het meest negatieve tot het meest positieve, en de fysieke realiteit om ons heen reflecteerde in gelijke mate onze eigen geestelijke toestand. Op deze manier kregen we de gelegenheid om vanuit vrije wil de Goddelijke Kracht binnenin te vinden en ons ermee te verbinden; niemand zou ons ooit dwingen dat te doen.

Ieder individu neemt de werkelijkheid waar volgens zijn of haar niveau van bewustzijn, en in dat opzicht kan dat wat waar is voor de één als verkeerd worden beschouwd door een ander. Echter, door alle lagen van bewustzijn heen binnen het materiële universum zijn er een aantal kosmische wetten die niet kunnen worden ontkend, en afhankelijk van je bewustzijnsniveau zul je in staat zijn om één of meer van deze wetten te herkennen. Eén zo'n wet is dat alle vonken van bewustzijn deel uitmaken van de een of andere evolutiespiraal en zich moeten ontwikkelen naar hogere frequentiebanden van de Schepping. Binnen deze evolutiespiralen doorkruist iedere vonk een specifiek plateau dat overeenkomt met zijn bewustzijnsniveau. We kunnen zo'n plateau niet verlaten en moeten er doorheen totdat we alle inherente lessen hebben geleerd en begrepen. Op dezelfde manier heeft elke Zon aan de hemel – die ook een Goddelijke Vonk is, net zoals wij – een vaste positie, en draait van daaruit om een andere centrale ster waarvan het deel uitmaakt. Zij kunnen hun baan niet verlaten en moeten hun bestemming vervullen, namelijk integreren met hun Hogere Zon of Hogere Zelf, net zoals wij. Zo boven, zo beneden.

Wijze mensen uit de oudheid waren goed op de hoogte van deze kosmische wetten en herkenden dezelfde soort wetten in de natuur. Eén zo'n man was Henoch en hij beschrijft deze wetten in zijn boek De Wachters, hoofdstuk 2:

“Ik observeerde alles wat in de hemel gebeurde, hoe de sterren, die in de hemel zijn, niet van hun baan wijken, dat de één na de ander opkomt en ondergaat, elk op zijn vaste tijd, en zij wijken niet van hun wetten. Kijk naar de Aarde en zie de dingen die daar gebeuren, van de eerste tot de laatste, hoe geen enkel werk van God onregelmatig verschijnt.”

Door de natuur te observeren, inclusief de planeten en de sterren, kunnen we zien hoe deze wetten hun werk doen, en dat niets zich eraan onttrekt. We kunnen allemaal onze eigen waarheid hebben zolang het de wereld van onze persoonlijkheid betreft, maar hoe meer we evolueren en deze kosmische wetten leren herkennen, hoe meer we ons eraan moeten houden, aangezien het samengaat met de verantwoordelijkheid van Goddelijk Bewustzijn.

De Nieuwe Aarde

We hebben de wereld in zijn huidige vorm van continenten lange tijd meegemaakt – bijna 12.000 jaar, en voor de meesten van ons is deze wereld zo vertrouwd geworden dat we ons nauwelijks een andere vorm kunnen voorstellen met anders gevormde landmassa's en oceanen. En toch zullen er veranderingen komen die wij ons niet kunnen voorstellen. Het is voorzegd want het is altijd de bedoeling geweest. Kosmische cycli beginnen en eindigen op specifieke momenten in kosmische tijd. De aard van zo'n cyclusverandering hangt sterk af van de energievelden en constellaties die samenkomen op dat specifieke punt op de evolutiespiraal. Deze bewegingen volgen synchroniciteiten die wij mensen onmogelijk kunnen bevatten. Maar ze zijn er, net zoals de mysterieuze vorming van een foetus in de moederschoot en de daaropvolgende geboorte op een vooraf bepaalde tijd en plaats. De beste manier om door deze veranderingen heen te gaan is door hetzelfde geluk en ontzag te tonen die je zou hebben wanneer een moeder geboorte geeft aan haar kind. Zo boven, zo beneden – er is geen verschil vanuit een kosmisch gezichtspunt.

In voorgaande decennia hebben we een schat aan informatie ontvangen van de spirituele rijken op een schaal zoals die niet eerder is vertoond op deze planeet. We hebben een kans gehad om te groeien en ons spiritueel voor te bereiden op de komende veranderingen, die geboorte zal geven aan de Nieuwe Aarde. Velen van ons zijn telepathischer en helderziender geworden en horen of zien Lichtwezens van de Spirituele Rijken, engelen en Aartsengelen, en steeds meer mensen over de hele wereld kunnen nu direct met hen communiceren. Echter, als je om specifieke informatie zou vragen over de komende veranderingen, dan zullen ze je waarschijnlijk geen gedetailleerd antwoord geven. Dit is omdat we moeten leren het zelf uit te zoeken met ons eigen spirituele gereedschap die we door de jaren heen hebben kunnen ontwikkelen; onze spirituele gidsen zullen dat niet voor ons doen omdat niemand daar beter van zou worden. Maar als je waakzaam blijft, ook al duurt het nog één of twee jaar voordat de grote veranderingen beginnen, dan zul je weten wanneer het komt, wat je moet doen of waar je naartoe moet gaan. Je moet echt op je intuïtie vertrouwen aangezien het je primaire kompas zal zijn in de tijden die komen.

Wat we nu kunnen doen is onszelf stevig verbinden met moeder Aarde / Gaia en haar steunen door deze tijden van grote verandering en haar onvoorwaardelijke en onbeperkte liefde en begrip schenken. Op dit moment is haar immuunsysteem zwak door alle vervuiling en negatieve gedachtepatronen die zij nog steeds probeert te absorberen. Vanwege haar verzwakte toestand kunnen meteorieten makkelijker door de dampkring komen. Nogmaals, dit is niet om angst te zaaien. Als we onvoorwaardelijke liefde tonen, en bidden en goede intenties en positieve gedachtepatronen naar de planeet sturen, dan helpen we haar – en onszelf – enorm!

Eindspel

In januari dit jaar voelde ik mij plotseling geïnspireerd om weer te gaan schrijven (wat ik bijna twee jaar niet heb gedaan), zonder te weten waar het over zou gaan en waar het zou eindigen. In zekere mate is deze serie Eindspel een openbaring voor me geweest, want ik voelde me geïnspireerd en geleid terwijl ik eraan werkte, waarbij de ene synchroniciteit de andere opvolgde. Mij werd verteld dat er vijf delen zouden komen en dat het niet gechannelde informatie zou worden maar mijn eigen woorden, geleid door inspiratie. En ofschoon ze voor mij waarheid bevatten, vraag ik een ieder die dit leest om zijn/haar eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken – wat altijd goed is om te doen. Het is mijn diepste wens dat de mensheid één geest wordt , één Geest vergezeld door de Lichtkrachten van de Hemel, die de Aarde naar het nieuwe tijdperk zullen dragen, het Gouden Tijdperk van Aquarius.

Copyright © 2013 Frank Hoogerbeets (http://www.ditrianum.org) Deze informatie mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van deze copyright-vermelding.

Copyright © 2002-2013 Ditrianum Media Center