Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd

Profetieën

Door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die als grote profeten werden beschouwd vanwege hun gaven om toekomstige gebeurtenissen te 'zien'. We kunnen het bestaan van deze mensen niet ontkennen, noch de gedetailleerde beschrijvingen die voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. Maar het zijn niet altijd de beroemde profeten die aan het woord komen; ook geheel onbekende mensen hebben soms verbluffende en overeenkomstige beelden beschreven die zij hadden ontvangen om de mensheid te waarschuwen en eventueel voor te bereiden. Dit soort voorspellingen moeten dan ook niet worden beschouwd als het creëren van angst, maar als pogingen om de mens wakker te schudden uit de diepe verdoving waarin hij al te lang verkeert.

Datum
Titel
Auteur
     
Peter Deunov's Voorspelling van 1944: "God Zal De Aarde Herstellen"
Peter Deunov
Copyright © 2002-2014 Ditrianum Media Center