Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd
Ditrianum raadt de hieronder vermelde boeken aan omdat zij kunnen bijdragen aan het verruimen van uw kennis en bewustzijn en het vergroten van uw inzichten. Als u geïnteresseerd bent in een boek dan kunt u nadere informatie, bijvoorbeeld leverbaarheid, inwinnen bij de betreffende uitgever. De omschrijving van elk boek is afkomstig van de uitgever, niet van Ditrianum.
<image>

De kristalafbeeldingen in dit boek, die krachtig zijn en vol energie, nemen je mee op een avontuur waarbij je fantasie geprikkeld wordt. Je gaat het werken met kristallen op een andere manier beleven. Door de afbeeldingen te bekijken wordt de energie die de kristallen in zich dragen geactiveerd en visueel op je overgedragen. De foto’s fungeren als een soort activator die je wakker schudt om je bewust te worden van de schoonheid van de kristalwereld.

Spelenderwijs en intuïtief, met het zonlicht dat de kristallen bescheen als inspiratiebron, zijn de afbeeldingen ontstaan. De vele gefotografeerde kristallen leverden diverse thema’s op: kristallen vlinders, kristallen composities en kristallen landschappen.

Jan Custers is beeldend kunstenaar. Zijn passie heeft zich de laatste jaren vooral gemanifesteerd in het fotograferen van kristallen. Met name de Lemurische zaadkristallen hebben zijn leven een nieuwe wending gegeven.

Uitgeverij: Akasha ISBN: 978 90 77247 86 0

<image>

VOYAGERS
Ashayana Deane

Wat weten we zeker over andere werelden, onze oorsprong en de aard van onze werkelijkheid zelf? Dat de auteur haar inleiding begint met deze vraag, is niet verwonderlijk. In Voyagers 1 worden op heldere en gedegen wijze een aantal blinde vlekken in de kennis waarover onze huidige samenleving beschikt, zichtbaar gemaakt en ingevuld. Nog opmerkelijker is het, dat de samenhang tussen deze ogenschijnlijk niet-verwante onderwerpen inzichtelijk wordt. Verschijnselen als UFO's, graancirkels, multidimensionale communicatie, de oorsprong van de mens, de historische ontwikkeling van emotie en intuïtie, worden belicht en toegelicht. Bovendien komen de functie van ons DNA en de relatie tussen ons DNA en onze bestemming aan bod, en niet te vergeten de vervormingen erin en de mogelijkheden tot heling.

Uitgeverij: Schildpadboeken ISBN: 978-90-77463-05-5

<image>

VERENIGD ZIELENRIJK
Cormael

Niets in het leven is onderhevig aan toeval. Alles is een aaneenschakeling van perfect georkestreerde gebeurtenissen. Het leven is wonderlijk en het mooiste Godgegeven geschenk aan de mens. Het zit ‘em in de kleine dingen, die juist als je er voor openstaat, alles zeggen wat je dient te weten in dit leven. Kleine speldenprikjes als mini-lichtbakens langs je levenspad.
Heb de mensen lief, de mensen in je omgeving die komen en soms ook weer gaan. Bewandel het pad dat je voor je zelf uitgestippeld hebt, en vergeet één ding niet… je wandelt nooit alleen.

Uitgeverij Free Musketeers ISBN: 978-90-484-0213-7

<image>

EEN CIRKEL DOORBROKEN
Thea Terlouw

Aan het einde van de huidige kosmische cyclus ligt een hoopvolle toekomst voor de aarde als ze haar ascensie naar een volgende dimensie heeft volbracht, en dat is een heel ander scenario dan de tegenkrachten, de aanhangers van de angst, voor ogen hebben.

Het is tijd om ons te herinneren dat wij verbonden zijn met Al-dat-is, met delen van ons Zelf die in andere regio’s van de kosmos hun eigen ervaringen hebben opgedaan. Het is tijd om ons te verbinden met die onbekende delen van ons Zelf en weer héél te worden.

In een aantal verhalen, beeldende herinneringen aan haar reizen naar plaatsen waar de zuivering en heelwording kan plaatsvinden, geeft Thea ons een kijkje in een andere wereld, een kosmos van uitzonderlijke schoonheid. In die wereld, die wij kunnen bezoeken in onze droomslaap maar die Thea zich ook wakend kan herinneren en die ze kan beschrijven, is plaats voor verschijningsvormen waar de lezer even aan moet wennen. Veel mensen zullen echter de beelden herkennen en voor het eerst vaststellen dat hun eigen ervaringen zo gek nog niet zijn.

De bekende publicist Herbert van Erkelens - van huis uit theoretisch natuurkundige, maar zeer geïnteresseerd in kosmologie, droomuitleg, de Essenen en de Maya’s - voegde op verzoek enkele meer wetenschappelijke hoofdstukken toe aan dit ingrijpende boek.

Uitgeverij Petiet ISBN: 978-90-75636-64-2

<image>

DE CYCLUS VAN LEVEN EN DOOD
Thea Terlouw

Dit boek bezit een schat aan informatie, aan kennis en wijsheid, afkomstig van dierbaren die ons zijn voorgegaan. Het bevat hun eigen interpretatie van hun levens hier op aarde, van hun overgang en de tijd die ze nu doorbrengen in de realiteit waarin ze zijn 'thuisgekomen'. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op aarde te komen en daarmee te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld zoals wij die zien. Met dit boek geven Thea, haar begeleiders en allen die ons zijn voor­ gegaan, aan iedereen die nog met angsten zit, een waardevol cadeau. Het is een boek om in één adem uit te lezen. Het brengt de honger naar informatie over onze afkomst, over thuis, weer op gang. Het biedt vooral perspectief voor een nieuw denken over het leven.

Uitgeverij Petiet ISBN: 90-75636-35-0

<image>

VERSLAG VAN EEN REIZIGER IN DE ASTRALE WERELD
Anne en Daniel Meurois-Givaudan

Waar de astrale wereld precies begint en waar zij ophoudt is vanaf ons standpunt moeilijk te beoordelen. Dat het een kleurrijke en fascinerende wereld is leert ons dit verslag van een reiziger in de astrale wereld. In dit als een roman geschreven verhaal ontmoet de auteur door zijn mediamieke gevoeligheid een spirituele reisgezel die hem meevoert op een boeiende reis door het astrale. In die wereld, parallel aan de onze, is ook natuur en zijn ook dorpen en steden. De auteur bezoekt een ziekenhuis, een bibliotheek, een museum, waarover zijn gids hem van alles weet te vertellen. Het meest boeiende van dit boek is wellicht de visie die de spirituele gids heeft op onze wereld en de problemen waarmee de mensheid in deze fase van haar ontwikkeling wordt geconfronteerd.

Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN: 90-202-5521-5

<image>

EEN LICHTSTRAAL VAN DE ZON
Anne en Daniel Meurois-Givaudan

Een stem vertelt het echtpaar Meurois dat ze naar Syrië moeten afreizen. Ze weten niet wat de bedoeling is, maar geven er gehoor aan. In hun hotelkamer in Damascus krijgen ze al meteen het antwoord: een wezen van licht verschijnt aan hen; zijn stem zullen ze de komende weken blijven horen. Zijn eenvoudige boodschap is er een van liefde, alles moet nieuw worden, vooral geen strijd of oorlog, laat het hart spreken. Hij noemt zichzelf slechts 'een lichtstraal van de zon'. Hij was de Jezus die werd gekruisigd onder Pilatus. Christus sprak, handelde toen door hem, maar zijn (huidige) persoonlijkheid verschilt wel van Christus. Als hij het over Jezus/Christus heeft, gebruikt hij hoofdletters; voor zichzelf volstaat hij met kleine letters. In het boek komt hij uitgebreid zelf aan het woord; de Meurois voegen hooguit korte inleidende of toelichtende alinea's toe. Het boek gaat over de situatie in onze huidige wereld en over een spiritualiteit die de tegenstelling goed/kwaad, licht/duister overstijgt. Het benadrukt: leef vanuit het hart, vanuit echte liefde; neem je eigen verantwoordelijkheid, maak werkelijke keuzes en laat de goddelijke vonk in je opvlammen. Dan blijft er hoop voor aarde en mensheid.

Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN: 90-202-8109-7

<image>

DE UITVERKOREN PLANEET
Phyllis V. Schlemmer

De Uitverkoren Planeet bevat dialogen die gevoerd zijn in een periode van twintig jaar tussen de Raad van Negen en een internationale groep vooraanstaande onderzoekers uit zes landen, werkzaam in de wetenschap, het onderwijs, de zakenwereld en op het gebied van spirituele groei. De raad van Negen is een kring van negen hoge entiteiten, niet van deze aarde, maar hier wel bekend uit oude mythen en legenden. Dit boek gaat over de toekomst van onze planeet, een thema dat velen bezighield zo vlak voor het magische jaar 2000 en tegen de achtergrond van de geweldige veranderingen die de mensheid de laatste decennia op zich af heeft zien komen. zowel op persoonlijk als op planetair niveau. Wat staat ons nog te wachten? Wat kunnen we er zelf toe bijdragen dat het de goede kant opgaat met aarde en mensheid? Wat is de zin van ons bestaan op deze schitterende en uitverkoren planeet? Op deze en nog vele andere belangrijke en wezenlijke vragen geven De Negen een antwoord. Aan ons mensen zelf blijft het echter voorbehouden de juiste keuzes te maken.

Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN: 90-202-2924-9

<image>

OP VLEUGELEN VAN LICHT
Ronna Herman

Wij leven in een tijd waarin grote veranderingen plaats vinden op allerlei gebied. De aarde en de mensheid zitten in een z.g. transformatieproces, een grote sprong in de evolutie. Het vredesbewustzijn gaat terrein winnen. Veel wat in ons zit aan mogelijkheden komt tevoorschijn. Helderweten, heldervoelen, helderzien enz. Het is een proces wat sinds Atlantis´ ondergang niet meer is ervaren. Het is een grote D.N.A verandering! Wij zijn geen God verlaten planeet, en God zendt ons zijn ´secretarissen´. Wat hulp van engelen is nooit weg nietwaar? Luisteren we naar Michael´s raadgevingen? Zijn berichten kunnen U helpen om met de problemen van alledag beter om te gaan. Opdat U begrijpt hoe ´alles´ in elkaar zit. Inzicht maakt vrij. Op vleugelen van Licht gaat over hoe U uw echte realiteit kunt scheppen, uw hoogste mogelijkheden kunt realiseren en anderen helpen hetzelfde te bereiken. Het gaat over eenheid en wonderen, en hoe een engel te bereiken en aan te voelen. Ronna Herman is een Amerikaanse vrouw, waar de Aardsengel Michael contact mee maakte. Zij ontvangt nog steeds nieuwe informatie, voor iedereen bedoeld. Zij is een geliefd Gast spreekster. Zij sprak in 1997 een afdeling van de UN in New York toe.

Uitgeverij Osiris, Apeldoorn, ISBN: 90-72676-08-4

<image>

HERINNERINGEN VAN ESSENEN
Anne en Daniel Meurois-Givaudan

De vondst in 1947 van de Dode-Zeerollen is van grote waarde voor bijbelstudie en wetenschap. Ze leverden tal van belangwekkende gegevens, een vrijwel volledig handschrift van Jesaja, een commentaar op Habakuk en een boek met orderegels, wellicht van een ascetische sekte. Er rezen ook vragen, onder andere over deze mystieke sekte. Dit boek geeft geen antwoord op deze vragen. Het is geen historisch werk, maar wel een ooggetuige-verslag. Gedurende een paar jaar hebben de schrijvers kunnen putten uit de Akasha-kroniek: de drager van alle informatie in de kosmos, het eeuwige geheugen van het universum. Hun verslag verheldert de vele verbazende en lang onopgemerkt gebleven gebeurtenissen rond deze religieuze broederschap aan de Dode Zee. Het corrigeert tal van heersende opvattingen, levert details en stemt tot nadenken over de Essenen: hoe zij leefden, wat hun bijdrage aan de beschaving is, welke hun betekenis voor de christelijke roeping is en welke rol zij speelden als voorboden van een georganiseerd monnikenwezen. Voor alles is Herrinneringen van Essenen een aangrijpend verhaal, dat een scherp beeld schetst van het leven van een ascetische orde ten tijde van Jezus.

Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN: 90-202-5479-0

<image>

DE OPENBARING VAN RAMALA
Ramala Centre

Velen van ons hebben vragen waar de Kerk, de wetenschap noch de politiek antwoord op weten, zoals ,,Waarom zitten we in deze chaos?", ,,Wat is de toekomst van de wereld?" en ,,Hoe moet ik met mijn huwelijk verder?". Een geestelijk leider in de ongeziene wereld geeft in dit boek zijn grote wijsheid door aan de mensheid om haar te helpen en om antwoord te geven op deze en andere vragen. Daarbij komen zo wel universele als individuele problemen ter sprake en wordt ook ingegaan op de taak en toekomst van Nederland. Veel uitleg en antwoorden willen we misschien liever niet horen. Toch kunnen we er niet omheen. We leven in een tijd vol ontwik kelingen, veranderingen en verwarring. We moeten ons bewust worden van onze verantwoordelijkheid voor de aarde en van de God in ons. De wederkomst van Christus moet in ons hart plaats vinden. Dit boek wordt anoniem gepubliceerd. De naam Ramala is gevormd uit de zielenamen van het echtpaar (Glastonbury, Enge land) dat als kanaal heeft gefungeerd voor de boodschap. Het zijn inspirerende lessen, maar het is aan een ieder om er de waar heid in te ontdekken, door ze op de juiste wijze in praktijk te brengen en daarbij van onze spirituele intuïtie gebruik te maken. Het belang van de boodschap ligt niet in het eindeloos herhalen of uit het hoofd leren, maar in het effect dat ze op ons heeft. Ze kan ons helpen onze eigen en unieke band met het grootse universele bewustzijn op te bouwen. De tijd is gekomen voor de mensheid om op te staan en te handelen - voor het welzijn van elk van ons, voor ons allen en voor het universum waar wij deel van uitmaken.

Uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN: 90-202-5447-2

<image>
DE WIJSHEID VAN RAMALA
Ramala Centre

Onze wereld is de laatste tientallen jaren onveiliger en gevaarlij ker geworden. We leven in meer onzekerheid en dreigen af te stevenen op een crisis. Tegelijk groeit het besef dat het leven in al zijn verscheidenheid een eenheid is; de aarde is een levend, organisch geheel en de mensheid is zijn potentiële brein en zenuwstelsel. We herontdekken dat onze geest zich kan verenigen met de hogere geest en zijn kennis kan verkrijgen uit het universum, de spirituele wereld. In De wijsheid van Ramala openbaart een geestelijk leider in de ongeziene wereld ons zijn wijsheid. Hij wil in deze tijd vol conflicten hulp bieden, nieuw inzicht geven in onze problemen - problemen waar de politiek, de wetenschap of de kerk geen raad op weten. De leermeesters van Ramala laten ons zien waarom wij leven en wat het doel van ons leven op aarde is. Dat is belangrijk omdat we aan de vooravond staan van een nieuwe fase in de menselijke existentie. Het wordt tijd dat we de God in de mens erkennen en inzien dat we één zijn. Dit noodzakelijke besef van eenheid is niet het enige vraagstuk waaraan aandacht wordt besteed in dit boek. Ook wordt ingegaan op problemen en thema's als de betekenis van het menselijk bewustzijn, scheiding, het kiezen van een huwelijkspartner, scheppende energie, groepsenergie, de vrouwelijke energie in de schepping, de ware aard van ziekte en vrede. De boodschap van De wijsheid van Ramala is duidelijk, simpel en direct: er bestaat een geestelijke wereld die altijd bereid is de mensen te helpen. Zoals God destijds Noach adviseerde een ark te bouwen, adviseren de meesters van Ramala ons een ark van bewustzijn te bouwen, die ons veilig kan overbrengen naar de nieuwe tijd. Dit boek sluit aan op De openbaring van Ramala, maar kan onafhankelijk daarvan gelezen worden.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90-202-5489-8

<image>

DE VISIE VAN RAMALA
Ramala Centre

Dit is het derde en laatste boek in de Ramala-trilogie. Met dit boek is er een einde gekomen aan een mediamiek proces dat meer dan twintig jaar heeft geduurd. In die periode zijn er letterlijk honderden readings doorgegeven, waarvan er slechts een aantal zorgvuldig werden geselecteerd voor publicatie. Zowel het medium als de bron kozen ervoor anoniem te blijven. Zij vormen alleen maar het kanaal waardoor de wijsheid en de kennis van Ramala op de Aarde kunnen komen. Het is aan de lezer om de lezingen op hun juistheid en toepasbaarheid voor hemzelf te beoordelen. Wij leven in een wereld die met grote vaart een crisismoment nadert. Op bijna elk gebied waarop de mens zijn activiteiten ontplooit, worden oude patronen, oude waarden ontbonden. De wereldbevolking groeit snel, wat niet alleen de intermense­lijke verhoudingen, maar ook de verhouding van mens tot planeet bedreigt. We leven vandaag zonder aan morgen te denken. De mensheid is haar visie van heelheid of heiligheid kwijt en voor het merendeel egocentrisch en materialistisch geworden. We hebben geen idee meer van het feit dat we onsterfelijke wezens zijn, met een eeuwige ziel, die op bestaansniveaus verblijft die zich ver boven de stoffelijke wereld kunnen verheffen. Al meer dan twintig jaar waarschuwen de Ramala-leraren voor de ophanden zijnde crisis, die door de verkeerde handelwijze van de mens werd gecreëerd. Zij stellen dat de fysieke tijd, zowel voor ons als voor de planeet, aan het opraken is. Grote veranderingen, die onze wereld op dramatische wijze zullen wijzigen, zullen zich de komende twintig jaar openbaren. Hun boodschap is eenvoudig, helder en direct; zij zou uw leven, en daarmee ook uw toekomst, ingrijpend kunnen veranderen.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90-202-5604-1

<image>

DE NEGEN MAANDEN
Anne en Daniel Meurois-Givaudan

Over de geboorte en het mysterie van de menswording is natuurlijk al veel gesproken en geschreven. Over ervaringen aan gene zijde van het leven hebben de beide auteurs van dit boek zelf reeds het nodige gepubliceerd, o.a. Herinneringen van Essenen en Verslag van een reiziger in de astrale wereld (Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer). Het is dan ook heel bijzonder dat juist Anne en Daniel Meurois-Givaudan het ongeboren leven vanuit hun eigen, speciale perspectief belichten. Daarbij staan zij als toeschouwers 'naast' Rebecca, een ziel die zich vanuit het generzijdse voorbereidt op haar incarnatie bij een ouderpaar. Als lezer beleven we de negen maanden van de zwangerschap mee vanuit een geheel andere invalshoek dan zoals we de zwangerschap in onze stoffelijke wereld ervaren. Door het beleven van die andere, spirituele, dimensie van reïncarnatie en zwangerschap wordt dit 'grote wonder' nog groter dan het al was.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90-202-5603-3

<image>

ZIJ KWAMEN VAN 400 LICHTJAREN VER
Gary Kinder

Vanaf 1975 verdween de Zwitser Eduard Meier herhaaldelijk voor onbepaalde tijd in de bossen rondom zijn woonplaats. Hij keerde terug met duidelijke foto's van een grote, zilverkleurige vliegende schotel. Naar zijn zeggen onderhield hij contact met de bewoners van de Plejaden, een sterrengroep die 400 lichtjaren van onze Aarde verwijderd is. Nu zijn er vele getuigenissen van UFO-waarnemingen en contacten met buitenaardse wezens. Het uitzonderlijke van 'de zaak Meier' is echter het verbluffende bewijsmateriaal! Want over een periode van vijf jaar maakte Meier niet alleen honderden heldere en gedetailleerde foto's van ruimteschepen, maar legde hij de vliegende schotels ook op 8 mm film vast, verzamelde hij stukken onbekend metaal en maakte hij bandopnamen van het geluid dat deze ruimteschepen voortbrachten. En wat meer is, Meier plaatst de wetenschappelijke wereld voor een raadsel! Want hoewel zijn bewijsmateriaal werd onderzocht door wetenschappers van IBM, NASA's Jet Propulsion Laboratory, vliegtuigfabriek McDonnel Douglas en Arizona State University, hebben deze onderzoekers noch aan de foto's, noch aan het andere materiaal ook maar iets kunnen ontdekken dat wijst op trucage of bedrog. Gary Kinder heeft er drie jaar voor uitgetrokken om 'de zaak Meier' consciëntieus en intensief te onderzoeken. In Zij kwamen van 400 lichtjaren ver doet hij verslag van zijn bevindingen en belicht op uiterst objectieve wijze alle kanten van deze spraakmakende zaak. Zijn kalme, nuchtere stijl draagt bij aan de fascinatie die uitgaat van dit ongewone verhaal waarin het ongelooflijke aan geloofwaardigheid wint.

The Atlantic Monthly Press, New York. ISBN: 90-6590-269-4

<image>

BRENGERS VAN DE DAGERAAD
Barbara Marciniak

'Step forward as a member of the Family of Light; have the courage in all the days you walk this planet to live that light and to share that light with all you encounter.'

Samengesteld uit materiaal dat Barbara Marciniak tijdens meer dan vierhonderd uren channeling ontving van bewoners van de Pleïaden (het Zevengesternte). Brengers van de Dageraad maakt ons deelgenoot van de wij van de Pleïadiers, een groep verlichte wezens die naar de Aarde zijn gekomen om ons nu de sprong te helpen maken naar een nieuw stadium in onze evolutie. Ze geven ons het advies om onafhankelijk te worden van berichtgeving in kranten en op radio en tv, met elkaar samen te werken, en zinnetjes als 'eigenlijk moet ik' en 'ik zal proberen' uit ons woordenboek te schrappen. In dit boek vertellen de Pleïadiërs, dat we onze angsten kunnen overwinnen en dat de mens op Aarde oorspronkelijk een magnifiek wezen was, met twaalf DNA-strengen en twaalf chakra's. Ook leggen ze uit wie in werkelijkheid onze 'goden' zijn. Dit boek schudt ons wakker, is intens, intelligent, en controversieel. Belangrijk voor iedereen die vragen stelt over het leven op deze planeet en de beweging van ons collectieve bewustzijn - en onbewustzijn. Door ons er aan te herinneren dat wij de Familie van Licht zijn, dat we een oude geschiedenis delen met het universum om ons heen, worden wij 'Brengers van de Dageraad', om bewust een nieuwe realiteit, een nieuwe Aarde, te creëren. Barbara Marciniak woont in North Carolina. Zij is intussen internationaal vermaard voor haar werk. Ze geeft cursussen en workshops en organiseert excursies naar spiritueel belangrijke centra in Peru, Mexico, Egypte, Griekenland, Australië en op Bali.

Uitgeverij Petiet ISBN: 90-75636-02-4

<image>
ONZE LEVENDE BIBLIOTHEEK AARDE
Barbara Marciniak

'Awaken, dear friends, within this dream and realize that it is your duty and responsibility as a human being to imagine and visualize a safe world. It will be as you decree, and your own experience will thus reflect it.'

De Pleiadiërs zijn terug met een nieuw, krachtig en controversieel beeld van ons hoogste doel op Aarde. Onze levende bibliotheek: Aarde is hun handleiding voor een geïnspireerd leven. Zij vragen ons de menselijke waarde terug te brengen en te herstellen, om de energie van de Godin en de kracht van het bloed weer te zien als onverbrekelijk verbonden met ons DNA en ons erfgoed. Met humor, wijsheid en een diep gevoel van compassie, verleiden zij ons om te wandelen door de tijd en het concept van de Spelmeesters; om de sleutelcodes van het multidimensionale perspectief in werking te zetten; om de Levende bibliotheek opnieuw tot leven te brengen. De lessen van deze wereldwijd erkende spirituele leraren is op een veelbetekenende manier georganiseerd in twaalf hoofdstukken, met de bedoeling een bijzonder begrip voor onze menselijke erfenis te realiseren. Aarde graaft diep in onze verborgen herinneringen om de cruciale rol te onthullen die wij moeten spelen in het transformatieproces dat zich nu openbaart. Barbara Marciniak woont in North Carolina. Zij is intussen internationaal vermaard voor haar werk. Ze geeft cursussen en workshops en organiseert excursies naar spiritueel belangrij ke centra in Peru, Mexico, Egypte, Griekenland, Australië en op Bali.

Uitgeverij Petiet ISBN: 90-75636-05-9

<image>

FAMILIE VAN LICHT
Barbara Marciniak

Met compassie en onweerstaanbaar inzicht nemen de Pleiadiërs, de tijdreizigers uit de toekomst met hun voorliefde om heilige huisjes om te gooien, ons op reis door de onontdekte gebieden van het Boek van Aarde, de samenvatting van de menselijke ervaring. Terwijl onze wereld op zijn kop staat in deze 'absurdste aller tijden', bieden ze ons gereedschap voor overleven. In deze nano-seconde in de geschiedenis - de jaren tussen 1987 en 2012 - heeft de mens een unieke kans om zich te bewegen van de diepste dichtheid tot de hoogste lichtheid, van lineair leven tot multi-dimensionale existentie. Om deze metamorfose te ondergaan dienen we allemaal de beperkingen te zien van onze 3D-wereld met zijn elektronische manipulatie en hersenspoeling, maar vooral ook onze eigen wonden, en die van onze voorouders en onze leiders, te helen. Ons hele bestaan dient te worden heroverwogen en onze frequentie te worden verhoogd van 'wanhoop en angst' naar 'inspiratie en liefde'. Dit is het seizoen van verandering dat ons allen onontkoombaar zal treffen. Barbara Marciniak, die met haar twee eerdere Pleiadische boeken grote bekendheid verwierf, geeft inmiddels cursussen en workshops, en organiseert excursies naar belangrijke spirituele centra over de gehele wereld. Zij is uitgeefster van het kwartaalblad The Pleiadian Times.

Uitgeverij Petiet ISBN: 90-75636-25-3

<image>

HET PLEIADISCH PLAN
Barbara Hand Clow

In HET PLEIADISCH PLAN beschrijft de beroemde astroloog en spiritueel leraar Barbara Hand Clow een immens kosmisch drama, dat zich tegelijk in negen dimensies afspeelt, met Aarde als het uitverkoren theater. Terwijl ze voornamelijk als spreekbuis van SATYA - een Pleiadische godin - fungeert, onthult ze de timing van de kritieke evolutiesprong aan het einde van de Maya-kalender. John Major Jenkins, auteur van Tzolkin: Visionary Perspectives and Calander Studies, noemde dit boek een "inspirerende boodschap afkomstig van een multi-dimensionale denkwereld", ... en "een document waar nog honderden jaren over zal worden gesproken". José en Lloydine Arguëlles prijzen Clow's boek als "een intrigerende kaleidoscoop van galactische interdimensionale kosmologie, die een overzicht biedt van de geschiedenis van de sterren, als zij zichzelf uitspelen in de huidige planetaire dag des oordeels. Plezier en orgasme, fotonengordel-initiaties, scripts die alle negen dimensies betreffen - dit en nog meer staat op het menu dat gechanneld wordt door Barbara Hand Clow in dit boek, haar encyclopedische magnum opus". Barbara Hand Clow is een internationaal bekend astroloog, leider van ceremonieën, auteur en uitgeefster. "Het Pleiadisch Plan" is een synthese van haar trilogie [The Mind Chronicles], die een verkenning biedt van 300.000 jaar menselijk bewustzijn op Aarde, en haar onderzoek in twee astrologische boeken: Chiron en Liquid Light of Sex. Barbara's vermogen om multidimensionale waarnemingsvaardigheden te beschrijven werd geopend tijdens een reeks inwijdingen die ze met Hakim Nazlit Essaman uitvoerde in de Grote Piramide van Gizeh.

Uitgeverij Petiet ISBN: 90-75636-21-0

<image>

LEVEN MET STERVEN EN DOOD
White Eagle

Vroeg of laat worden we in het leven allemaal gecon fronteerd met sterven en dood. Of het nu gaat om het besef van onze eigen sterfelijkheid of om het fei­ telijke verlies van een geliefde, we kunnen niet om de eindigheid van ons fysieke bestaan heen. Leven met sterven en dood is een praktische en opbeurende gids voor het leven bestemd voor al diegenen die in hun leven met de dood in aanraking komen of die gewoon nieuwsgierig zijn of er een leven is na de dood. Dit boek maakt het idee van een eeuwig leven zeer tastbaar, werkelijk en verleent er een bijzondere glans aan. Het is een uitnodiging om je bewustzijn op een hoger niveau te brengen en de onvergankelijkheid van je bestaan te ervaren, hier en nu. Anna Hayward heeft de ideale kwalificaties om de inzichten van White Eagle over leven en sterven te vertolken. Naast een jarenlange verbondenheid met de White Eagle Lodge is ze opgeleid als counselor en pedagoog en heeft vanuit deze achtergrond de teksten van White Eagle van commentaar voorzien.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90-202-8314-6

<image>

DE AARDE OP WEG NAAR DE VIJFDE DIMENSIE
Ute Kretzschmar

De Aarde treedt volgens plan het parallelle universum ofwel de vijfde dimensie binnen. Het aftellen is begonnen. Meesterjaren - zo worden die tien jaren tussen 2002 en 2012 door de opgestegen Meesters Confucius en Kuthumi genoemd. In deze tussenliggende periode kan ieder mens meester worden over zijn eigen leven zoals dat is bedoeld. We hoeven ons niet meer het slachtoffer te voelen van de omstandigheden, van het noodlot of van andere mensen, maar kunnen vanuit onszelf handelen - dat is de opdracht die voor ons ligt. In dit boek geven de meesters concrete hulp, inzichten en aanwijzingen op weg naar dit doel. Ze verklaren het parallelle universum en het versnellen van de tijd waarin wij nu leven. Ze vertellen ons hoe wij ons onze diepste dromen kunnen herinneren en hoe we ze kunnen verwerkelijken. Ze gaan in op vragen over ziektes, ongevallen en bijna-doodervaringen. Ze geven antwoorden op spirituele problemen en op vragen over het leven aan gene zijde. Kortom, in dit boek vind je die informatie die je kan helpen om in deze tijd op weg te gaan naar de vijfde dimensie, naar 2012!

Uitgeverij Akasha ISBN: 90-77247-12-2

<image>

INWIJDING
Elisabeth Haich

Dit is de geestelijke autobiografie van Elisabeth Haich. Zij leidt momenteel met Selvarajan Yesudian yogascholen in Zürich en Ponte Tresa en heeft verschillende boeken over yoga op haar naam staan. Elisabeth Haich begint haar verhaal met haar jeugd in Hongarije, een saaie tijd waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt. Ze krijgt visioenen, die uitmonden in haar incarnatie als dochter van een Egyptische farao. Daarover gaat het grootste deel van dit boek. Ze heeft slechts één wens: ingewijd te worden als priesteres. Door de hogepriester Ptah Hotep wordt ze dan binnengeleid in de Egyptische geheimleer over wiskunde, astrologie, filosofie, kosmologie en de piramidebouw. Het is een weg van veel beproevingen. Haar karakter wordt getraind en ten slotte wordt ze op haar weg van zelfrealisatie bekroond met de inwijding in een piramide. Inwijding geeft veel informatie over het leven en denken van de Egyptenaren en een goed beeld van de wetten van karma en reïncarnatie, de diepere oorzaken en achtergronden van het menselijk lot. Een boek dat voor spiritueel geïnteresseerde mensen een openbaring zal zijn.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90-202-4636-4

<image>

DE GODDELIJKE DRIEHOEK
Faith Javane en Dusty Bunker

Een waarlijk bondig en gezaghebbend werk van twee van Amerika's meest geziene raadgevers op dit gebied, over numerologie die gebaseerd is op de goddelijke driehoek van Pythagoras, in samenhang met de tarot en astrologie, en die zoals wordt aangetoond ook een rol speelt in het Oude en Nieuwe testament. Het boek geeft een duidelijke beschrijving van de symbolische betekenis van de basisgetallen 1 t/m 9 en van alle letters van het alfabet, hun samenhang en de wijze waarop zij gebruikt kunnen worden voor een dieper inzicht in het innerlijk en uiterlijk leven van de mens. Ook wordt duidelijk gemaakt hoe je de gegevens, ontleend aan je geboortedatum en je volledige naam op de goddelijke driehoek kunt uitzetten en aan de hand daarvan kunt nagaan welke rol ze in je leven spelen.

Uitgeverij Mirananda ISBN: 90-6271-681-4

<image>

LETTEROLOGIE
Monique Hagemeijer

Al eeuwen is bekend dat een karakterstructuur bloot te leggen is aan de hand van astrologie of numerologie. Letterologie is iets totaal anders en volkomen nieuw. Het blijkt dat iedere letter een betekenis heeft. De naam die we hebben, hebben we niet zomaar 'toevallig' gekregen. Onze naam is van grote betekenis, niet alleen emotioneel, maar ook in de bepaling van het doel in ons leven. Monique Hagemeier ontdekte de betekenis van de 26 letters uit ons alfabet toen ze zich op één letter concentreerde. Niet veel later volgden alle letters. Aan de hand van de letters van zowel de voor- als achternaam en de verbindingswoorden tussen de namen, kan men via de Letterologie de betekenis van zijn of haar leven te weten komen. Het doel in ons leven en de kansen die we hebben worden haarscherp duidelijk gemaakt. Monique Hagemeijer heeft de letters uitgewerkt tot een boek. Monique stelt dat de eerste letter van je voornaam en de eerste letter van je achternaam van grote betekenis zijn. Maar ook de andere letters uit de volledige naam geven veel inzicht in het doel van ons leven. Letterologie mag dan ook een onthullende kijk op je leven en je bestaan worden genoemd.

Uitgegeven door Monique Hagemeijer / Andromeda ISBN: 90-5599-078-7

<image>

ONTDEK EN CREËER ZELF HET UNIVERSUM
Michael S. Schneider

Michael Schneider neemt ons mee op een spectaculaire tocht langs de getallen 1 tot en met 10, om het bestaan van een kosmische geometrie aan te tonen. Overal in het universum kunnen we dezelfde wiskundige patronen waarnemen, in atomen en sterrenstelsels, maar ook in komkommers en kathedralen. Schneider grijpt in zijn betoog terug op ideeën van klassieke denkers als Pythagoras en Plato en weeft die met latere inzichten tot een indrukwekkend tapijt van mathematisch inzicht. Hij schrijft helder en begrijpelijk, zodat men geen Einstein hoeft te zijn om hem te kunnen volgen. Zijn boek is allerminst saaie stof.. Schneider spoort de lezer geestdriftig aan om zelf, gewapend met papier, passer en potlood, de wetmatigheden van de natuur te ontdekken. Michael Schneider studeerde wiskunde aan het Polytechnic Institute of Brooklyn en de University of Florida. Hij woont en werkt in New York City.

Uitgeverij Altamira-Becht ISBN: 90-6963-564 X

<image>

DE GEOMETRIE VAN DE SCHEPPING I
Drunvalo Melchizedek

Dit adembenemende boek vertelt Drunvalo's zoektocht naar de ontwikkeling van de mens, die mogelijk van buitenaardse afkomst is. Hij leidt ons door oude beschavingen heen naar het heden en geeft ons een duidelijk inzicht in het bewustzijnsniveau waar we ons nu in bevinden. Bovendien leert hij ons wat nodig is voor een soepele overgang naar het volgende niveau. Het boek is verweven met de laatste inzichten in de heilige geometrie van geluid, licht en muziek, de nieuwste wetenswaardigheden over de graancirkels, leringen uit de Egyptische rechteroog van Horus esoterische school, nieuwe technologieën zoals zero point en veranderingen in het magnetische veld van de aarde. Tevens werpt Drunvalo een licht op bijzonder geheime regeringsprojecten als het Philadelphia- en het Montauk-experiment. Op een miraculeuze wijze beïnvloedt dit boek uw eenheidsbeleving.

Uitgeverij Metavision Publishing b.v. Baarn ISBN: 90-76458-02-2

<image>

DE GEOMETRIE VAN DE SCHEPPING II
Drunvalo Melchizedek

Het heilige Geometrie van de Schepping patroon, de primaire geometrische generator van elke fysieke vorm, wordt in dit tweede deel nog verder en dieper uitgewerkt. Van de piramides en mysteries van Egypte tot het nieuwe ras van de Indigo-kinderen. Drunvalo presenteert de heilge geometrie van de Realiteit en de subtiele energieën die onze wereld vormen.
In dit tweede deel deelt Drunvalo voor de eerste keer ooit de instructies voor de Mer-Ka-Ba-meditatie. Deze meditatie is de sleutel tot de volgende dimensie.
Andere onderwerpen die in dit tweede deel aan bod komen zijn: Het Ontvouwen van het Derde Informatiesysteem; de Mysteries van Wederopstanding; Egyptische Tantra, Seksuele Energie en het Orgasme; het gebruik van de Mer-Ka-Ba; de Siddhi's of Psychische krachten; Toeval, Gedachte en Manifestatie; Leven met jet Hogere Zelf; het Lucifer-experiment en de Creatie van Dualiteit; Overleven in de Vierde Dimensie; de Nieuwe Kinderen.

Uitgeverij Metavision Publishing b.v. Baarn ISBN: 90-76458-05-7

<image>

VISIOENEN EN UITTREDINGEN
Jaap Hiddinga

Dat we in een bijzondere tijd leven wordt nog eens bevestigd door dit aangrijpende verslag van een ooggetuige in de geestelijke wereld. In visioenen en uittredingen schets de auteur Jaap Hiddinga zijn ervaringen, waaruit blijkt dat de mensheid op een belangrijk breekpunt in haar ontwikkeling is aangekomen.Over niet al te lange tijd zullen zich dingen voltrekken op onze planeet die ons huidige voorstellingsvermogen verre te boven gaan. Op zijn 'reizen' door de geestelijke wereld ervaart de auteur hoe perfect alles op elkaar afgestemd is en hoe liefdevol alle ontwikkelingen en evolutieprocessen in de schepping worden begeleid. Hij krijgt antwoorden op de vele vragen die hij heeft over de bestemming van de mensheid en schouwt de fascinerende samenhangen tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid, de aardse en de geestelijke wereld.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90 202 8335 9

<image>

ENGELEN EN VISIOENEN
Jaap Hiddinga

Dit boek bevat diepgaande lessen die aan de auteur werden geopenbaard tijdens zijn uittredingen. Deze lessen zullen heel veel mensen aanspreken omdat weliswaar vanuit een hoger perspectief, maar toch in eigentijdse bewoordingen wordt ingegaan op situaties die we elke dag meemaken in onze samenleving. Op vragen over onderwerpen als zelfmoord, euthanasie, omgaan met het dieren- en plantenrijk en liefde worden heldere en duidelijke antwoorden gegeven. Antwoorden die de fascinerende samenhang tussen de zichtbare en onzichtbare werkelijkheid laten zien en die ons kunnen helpen in het dagelijkse leven. Er wordt ons in dit boek een blik vergund in een wereld die voor de meeste mensen niet bewust toegankelijk is.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90 202 8354 5

<image>

EINDTIJD OF OVERGANG
Jaap Hiddinga

Eindtijd of overgang? Veel mensen hebben een diepgaand gevoel over komende veranderingen. De afgelopen decennia zijn er vele ideeën geformuleerd en voorspellingen gedaan over wat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Veel mensen denken dat deze veranderingen gepaard zullen gaan met allerlei rampen. Maar wat is de werkelijke betekenis van de huidige overgang? In een aantal diepgaande ervaringen die aan de auteur werden geopenbaard tijdens zijn uittredingen werd hem een blik gegund in de nabije toekomst. Een toekomst waarin vele veranderingen zullen plaatsvinden, die grootser zijn dan wij voor mogelijk houden, maar ook anders zijn dan wij vermoeden. Het is een boek vol hoop voor de gehele mensheid, want de toekomst is een toekomst voor iedere ziel in Gods hand. Jaap Hiddinga verkocht na een levensveranderde openbaring in 1993 zijn ingenieursbureau in Schotland en wijdt zich sinds kort uitsluitend aan het schrijven en het geven van lezingen en consulten.

Uitgeverij Ankh-Hermes ISBN: 90 202 8398 7

<image>

KOSMISCHE SYMBOLEN
Joke de Bruin

De symbolen die u in dit boek aantreft zijn op een zeer bijzondere wijze ontvangen door middel van een afstemming. Zonder gebruik te maken van hulpmiddelen, zoals een passer of lineaal, zijn er honderden symbolen getekend. Ze laten een beeld zien van lijnen, draden van energie, die een diepgang vormen in ons menselijk systeem. Reacties als zijnde emoties, herkenning, en bewustwording zijn voorafgegaan al voor dit boek werd gedrukt. Ook de tekst die gebracht wordt geeft een diepere betekenis en zegt ons dat de mens symbolisch dichter bij zichzelf komt door deze "draden van energie". Deze symbolen zijn een onderdeel van onze bewustwording en geven ons de kracht die diepere gevoelens te ontwikkelen naar een bewust leven op Aarde.

Uitgeverij Arcana-Haastrecht ISBN: 90-805098-1-7

<image>

DIENAREN VAN HET GODDELIJK PLAN
Truth Fellowship

De mensheid en onze planeet Aarde staan momenteel op een kritisch keerpunt op de lange reis van hun evolutie. Nu de 75.000 jaar durende hoofdcyclus zijn einde nadert, staat een Nieuwe Wereld op het punt geboren te worden. Onze planeet is hierdoor een druk trefpunt geworden voor belanghebbende partijen afkomstig van andere planeten en verschillende dimensies. Leden van diverse interstellaire confederaties hebben zich dichter bij de Aarde genesteld om hulp te bieden bij de nu dichtbij zijnde Grote Overgang, die op indrukwekkende wijze al het leven, waar ook ter wereld, gaat beïnvloeden.

Uitgeverij Imanuel Publishing bvba, Neerpelt, België. ISBN: 90-76648-03-4

Copyright © 2002-2012 Ditrianum Media Center