Ditrianum Media Center - Media Center voor de Nieuwe Tijd
Consult met het Heptagram
de zevenvoudige blauwdruk van het bewustzijn

Wat is het Heptagram?

 
<image>
Het Heptagram

Het Heptagram is het symbool van de twee in elkaar grijpende driehoeken, ook wel bekend als de Davidster of het zegel van Salomo. De twee driehoeken vormen een ster met zes punten en een zevende punt in het midden. 'Hepta' is Grieks en betekent zeven. Vandaar de naam Heptagram.

Elk van de zeven punten vertegenwoordigt een 'bouwer', dat wil zeggen, een aspect van ons bewustzijn. Ons bewustzijn is altijd in beweging en groeit omdat we steeds opnieuw in de wereld van de materie afdalen, waarbij zeven het sleutelgetal is. We gaan als het ware bij de materie in de leer om te ontdekken (of eigenlijk te herinneren) wie we zijn. De zeven bouwers geven in elke incarnatie nauwkeurig de staat van ons bewustzijn aan, wat onze kwaliteiten zijn en wat onze zwakheden zijn.

Door de zeven aspecten van ons bewustzijn te bestuderen komen we erachter met welk doel we zijn geïncarneerd. Voor wie serieus aan zichzelf wil werken, aan het verhogen van het bewustzijn, is dit van groot belang. Zo kunnen we oude patronen waarin we meerdere levens gevangen zaten, bewust leren doorbreken. We kunnen zien wat we in vorige levens goed hebben ontwikkeld, maar ook wat de volgende ontwikkelingsfase is, waartegen we ons in eerste instantie vaak (onbewust) verzetten omdat we graag willen dat alles bij het oude blijft. Op de onbewuste weg hebben we dan meerdere, steeds sterker wordende signalen van het aardse leven nodig om tot besef en groei te komen. Het Heptagram is het instrument waarmee we bewust - en dus sneller - een stap voorwaarts kunnen zetten mits we bereid zijn onszelf onder ogen te zien.

Oorsprong van het Heptagram

 
<image>

De wetenschap van het Heptagram is zo oud als de mensheid. Vanaf het moment dat een mens incarneert zijn voor hem de zeven bouwers van kracht en werken zij onophoudelijk aan de groei van het bewustzijn. We vinden dit symbool dan ook terug in bijna elke beschaving. Ten tijde van Atlantis maakte deze wetenschap - de wetenschap van het Paard, symbool van Atlantis - een grote ontwikkeling door en bereikte zij een hoogtepunt. Met de val van Atlantis werd veel kennis overgebracht naar geheime plaatsen in Egypte. Het was de taak van de Egyptenaar Mozes om een deel van deze kennis over te brengen op het Hebreeuwse volk. Een van de resultaten daarvan is de Kabbala, wat zoveel betekent als 'wetenschap van het paard'. Interessant genoeg komen we hetzelfde woord voor 'paard' tegen in andere talen, zoals in het Latijns 'Equus Caballus', in het Spaans 'Caballo' en in het Keltisch 'Capal'.

Invulling van het Heptagram

De invulling van het Heptagram gebeurt, net zoals in de Kabbala, door middel van getallen die we afleiden van onze geboortedatum en geboortenaam. Als u dit vreemd voorkomt, bedenk dan dat elke klank een trilling voortbrengt en dat elke trilling kan worden uitgedrukt in een getal. Dit is de basis van numerologie en we raken hiermee tevens de oorsprong van de Schepping.

Consult

Na het bovenstaande gelezen te hebben kunt u kiezen voor een consult met het Heptagram. Een consult bestaat uit de analyse van uw zeven bouwers, uitgedrukt in getallen, aangevuld met de positie van de maansknopen in uw horoscoop. Hiervoor heb ik de volgende gegevens nodig:

  • de volledige geboortenaam, inclusief voornamen
  • de geboortedatum
  • de geboortetijd
  • de geboorteplaats

Is uw geboortetijd niet precies bekend, dan is dat geen probleem.

Tijd & Kosten

Een consult duurt één tot anderhalf uur De kosten bedragen € 75,-

Voor meer informatie of een afspraak kunt u mailen naar: info@ditrianum.org

Achtergrond

Frank Hoogerbeets begon zich eind jaren tachtig te verdiepen in getallenleer en werd intuïtief geleid om het Heptagram opnieuw te ontdekken. Sinds 2004 geeft hij consulten waarin het Heptagram centraal staat.

Copyright © 2002-2017 Ditrianum