ditrianum

Global Earthquake Forecast

telegram parler.com brighteon.social lbry.tv
Home Solpage SSGI Atmosphere Donate About Contact

Lectures in Dutch and English

Upon invitation Frank Hoogerbeets gladly shares his knowledge and insights and he does so frequently, especially in the Netherlands, his home country. In his lectures Frank gives a detailed explanation with examples of planetary geometry, usually in the form of a powerpoint presentation. Below is a list of upcoming lectures. If you would like to invite Frank, please send an email to info@ditrianum.org.


Upcoming Lectures / Aankomende Lezingen

date location description language
12 September 2020
14:30 - 17:00
geannuleerd Kosmisch Aangestuurde Aardbevingen dutch
12 October 2019
14:30 - 17:00
Handboekbinderij
Filarskiweg 31
1862VA, Bergen(NH)
Planets and Light Waves
signs of upcoming large earthquakes
dutch
19 April 2019
's avonds
VERON
Regius College
Wilhelminalaan 4
1741CN, Schagen
Planets and Light Waves
signs of upcoming large earthquakes
dutch
24 maart 2019
14:00 - 17:30
WantToKnow
Quinta Essentia
Spieringweg 913
2136LK, Zwaanshoek
Planets and Light Waves
signs of upcoming large earthquakes
dutch
2 February 2019
13:30-17:00
NVWOA
Kruisstraat 307
3581, GK Utrecht
Planets and Light Waves
signs of upcoming large earthquakes
dutch
20 January 2019
14:00-17:00
De Lezing
Stormvogelweg 1
2106 DA Heemstede
Planets and Light Waves
signs of upcoming large earthquakes
dutch

For more information about a specific lecture, please contact the linked organization.


Planets and Light Waves - signs of upcoming large earthquakes

Dutch version / Nederlandse versie

Science has always assumed that earthquakes occur randomly and that there are no patterns that can say anything about possible times or places in the future. This assumption is based on research of the Earth itself by seismologists and geologists. A broader picture encompassing the Solar System and other planets is not taken into account. At most, a marginal influence is attributed to the Moon.

In the past, Frank Hoogerbeets researched a possible link between larger earthquakes and positions of the Sun, Moon and planets, assuming that the Solar System is a dynamic system of continuous changes, which at the same time maintains a necessary balance. Most scientists categorically deny that planets have a significant influence based on the assumption that only the gravitational force should be considered.

However, in his research Frank assumed that not gravity but light waves or electromagnetic waves play a role in physical changes. This would also explain the unusual electromagnetic fluctuation that some scientists in Taiwan have measured shortly before larger earthquakes. Unusual lightning in Earth's atmosphere shortly before major earthquakes also points in the direction of electromagnetic forces.

After four years of research, Frank has discovered an obvious pattern of specific planetary geometry around the time that larger earthquakes occurred. Geometry that seems to generate the strongest electromagnetic forces is a planetary conjunction, especially when Mercury is involved. The position of the Moon at the time of critical geometry is often crucial.

Based on his research Frank developed the SSGI chart, which is part of his computer program Solpage. This chart is a representation of planetary geometry and shows clear peaks when the positions of the Sun, Moon and planets become critical.

Frank is not the first to do research in this field. In the 1940s and 1950s of the 20th century, the American astronomer John H Nelson concluded that specific planetary positions disrupt (short-wave) radio connections and that in 80% of the cases Mercury is involved.


Planeten en Lichtgolven - voortekens van zware aardbevingen

De wetenschap is er altijd vanuit gegaan dat aardbevingen willekeurig plaatsvinden en dat er geen patronen bestaan die iets kunnen zeggen over mogelijke tijdstippen of plaatsen in de toekomst. Deze aanname is gebaseerd op onderzoek van de Aarde zelf door seismologen en geologen. Een groter beeld zoals dat van het Zonnestelsel en andere planeten wordt niet in ogenschouw genomen. Hooguit wordt een marginale invloed toegekend aan de Maan.

In de afgelopen vier jaar heeft Frank Hoogerbeets onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen zwaardere aardbevingen en posities van de Zon, Maan en planeten, ervan uitgaande dat het Zonnestelsel een dynamisch systeem is van voortdurende veranderingen, maar dat tegelijkertijd een noodzakelijk evenwicht handhaaft. Wetenschappers ontkennen categorisch dat planeten invloed kunnen hebben. Zij doen dit op basis van de afstand van de planeten en de aanname dat alleen de gravitatiekracht een rol speelt.

In zijn onderzoek is Frank ervan uitgegaan dat niet gravitatie maar lichtgolven ofwel electromagnetische golven een rol spelen bij fysieke veranderingen. Dit zou de ongewone electromagnetische fluctuatie verklaren die sommige wetenschappers in Taiwan hebben gemeten kort voor zwaardere aardbevingen met een minimale sterkte van magnitude 6. Ook ongewone lichtverschijnselen in de atmosfeer van de Aarde kort voor grotere aardbevingen wijzen in de richting van electromagnetische krachten.

Na vier jaar onderzoek heeft Frank een duidelijk patroon ontdekt van specifieke planetaire geometrie rond de tijd dat zwaardere aardbevingen plaatsvinden. De geometrie die de sterkste electromagnetische krachten blijkt op te wekken is een planetaire conjunctie, met name die waarbij Mercurius betrokken is. De positie van de Maan is daarbij vaak cruciaal.

Op basis van zijn onderzoek heeft Frank de SSGI grafiek ontwikkeld, dat een onderdeel is van zijn computerprogramma Solpage. Deze grafiek is een voorstelling van planetaire geometrie en toont duidelijke pieken als de posities van de Zon, Maan en de planeten kritiek worden.

Frank is niet de eerste die op dit gebied onderzoek heeft gedaan. Reeds in de jaren 40 en 50 van de 20e eeuw concludeerde de Amerikaanse astronoom John H Nelson dat specifieke planeetposities radioverbindingen (ernstig) verstoren en dat in 80% van de gevallen Mercurius daarbij betrokken is.

In zijn lezingen geeft Frank met behulp van illustraties een heldere kijk op de specifieke geometrie van planeten die in het verleden zwaardere aardbevingen teweeg brachten. Daarnaast toont hij enkele van zijn succesvolle verwachtingen in de afgelopen drie jaar. Ook noemt hij toekomstige tijdskaders waarin zeer waarschijnlijk zwaardere bevingen zullen plaatsvinden.

 
Most scientists categorically deny that planets have a significant influence based on the assumption that only the gravitational force should be considered.
 
In his research Frank assumed that not gravity but light waves or electromagnetic waves play a role in physical changes.
 
After four years of research, Frank has discovered a clear pattern of specific planetary geometry around the time that larger earthquakes occurred.
 
Wetenschappers ontkennen categorisch dat planeten invloed kunnen hebben. Zij doen dit op basis van de afstand van de planeten en de aanname dat alleen de gravitatiekracht een rol speelt.
 
In zijn onderzoek is Frank ervan uitgegaan dat niet gravitatie maar lichtgolven ofwel electromagnetische golven een rol spelen bij fysieke veranderingen.
 
Na vier jaar onderzoek heeft Frank een duidelijk patroon ontdekt van specifieke planetaire geometrie rond de tijd dat zwaardere aardbevingen plaatsvinden.

copyright © 2002-2020 Ditrianum www.ditrianum.org
Powered by Debian

OK
This website is using cookies. Terms and conditions, Privacy Policy